Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut seuraavat kaavaehdotukset:

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksella muutetaan kortteleiden 1114, 2001, 2020, 2039, 6515, sekä korttelin 1115 tontin 1, 5001 tonttien 2,3,6 ja 7 ja korttelin 5152 tontin 1 käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Kortteleiden 3017, 5004, 5006, 6514, 6517 sekä tontin 1115/2 käyttötarkoitus osoitetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KL), Aronkylässä energiahuollon tarpeisiin varattu tontti muutetaan asuinpientalojen kortteliksi (AP) 6518. Kaava-alueen pinta-ala on n. 42,3 ha.

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Rauska

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Aronkylä

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Kuja-Kokko

Kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Kaavaehdotuksen selostus

Kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 1. - 30.11.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 30.11.2017.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIHEKAAVA III TURVETUOTANTO, SUOLUONTO JA BIOENEGIA

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä seudullisesti merkittävien energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäyttötarpeita. Vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on julkaistu E-P:n liiton Internet-sivuilla. Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava III:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Maakuntajohtaja Asko-Peltola, puh. 0400 590 123
Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä, puh. 040 356 8044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi