Polku: / Palvelut / Liikunta / Liikuntapalvelut / Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset

 

Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtokunnan myöntämät

KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2018

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoille julistetaan haettaviksi 6.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaupungin kohdeavustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoille ovat ensimmäisen kerran haettavissa yhdellä avustusmuodolla. Tällä pyritään avaamaan avustusten haku kaikille toimijoille. Avustus myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai sellaisille rekisteröimättömille

yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoimintaa.

Kohdeavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan. Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän 150 -vuotiasta Kauhajokea. Myöntämisperusteena on haettavan kohteen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotyölle ja harrastustoiminnan edistämiselle. Tämä todentuu hakemuksessa kohteen toimintasuunnitelmalla, sisältäen yksityiskohtaisen kustannusarvion.

Kohde voi olla esimerkiksi tapahtuma, esitys, projekti, koulutus, toimitila-avustus tai muu toiminnan ylläpito tai kehittäminen. yms. Nuorisotoiminnan kohdeavustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiaita.

Avustukset maksetaan kuitteja (ostolaskut, tuntikirjanpito tms.) vastaan. Hyvinvointijohtokunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo.

Liikuntatoiminnan avustuksiin on vuodelle 2018 varattu 40 000 €.
Nuorisotoiminnan avustuksiin on vuodelle 2018 varattu 12 000 €,
josta Walkersille varataan 6 000 €.
Yleisen kulttuuritoimen avustuksiin on vuodelle 2018 varattu 10 000 €.

Lisätietoa löytyy kaupungin nettisivuilta: http://www.kauhajoki.fi/
Avustuslomakkeita on saatavissa: kaupungintalon ja Virkistysuimala-urheilutalo Virkun palvelupisteistä, kulttuuritoimistolta sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden toimistoilta.

Hyvinvointijohtokunta
 

Toiminta-avustus- ja tilityslomake

Avustusohjesääntö