Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kadut ja yksityistiet / Katujen rakentaminen / Urheilutien sillan rakentamisurakka

Urheilutien sillan rakentamisurakan
tarjouspyyntö

Urheilutien sillan rakentamisurakasta on tehty 28.2.2019 urakkatarjouspyyntö Hilmaan.

Tarjoukset on jätettävä 27.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Ohessa tarjouspyyntö ja siihen liittyvät liitteet:

Rakentamisurakan asiakirjat ja suunnitelmat

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
TIE-001 Suunnitelmakartta-Kauhajoki
Turvallisuusasiakirja
Urakka-alue
Urakkaohjelma
Piirustukset ja suunnitelmat
Vertailuhinnan määrittäminen