Nuorisotalo Räimiskän korjaustyöt

Nuorisotalo Räimiskän korjaustöistä on tehty 15.11.2018 urakkatarjouspyynnöt Hilmaan.

Tarjouspyynnöt koskevat:
- Rakennusurakkaa
- Putkiurakkaa
- Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakkaa
- Sähköurakkaa

Tarjoukset on jätettävä 13.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Ohessa tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät liitteet:

Rakennusurakan asiakirjat ja suunnitelmat
Suunnitelma ja asiakirjaluettelo
Tarjouspyyntö
ARK Suunnitelmat

Selostukset:
Rakennustapaselostus
Urakkarajaliite
Urakkaohjelma
Laatuasiakirja
Työturvallisuusasiakirja

Materiaalikartoitus

Lisätieto:
LVIA-suunnitelmat piirustusluettelon LVI 3254 mukaan
Sähkö-suunnitelmat piirustusluettelon mukaan

Dokumentit

Putkiurakan asiakirjat ja suunnitelmat
Tarjouspyyntö
LVIA -suunnitelmat piirustusluettelon LVI 3254 mukaan
Sähkö-suunnitelmat piirustusluettelon mukaan

Selostukset:
Urakkarajaliite
Urakkaohjelma
Laatuasiakirja
Työturvallisuusasiakirja

Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakan asiakirjat ja suunnitelmat
Tarjouspyyntö
LVIA-suunnitelmat piirustusluettelon LVI 3254 mukaan
Sähkö-suunnitelmat piirustusluettelon mukaan

Selostukset:
Urakkarajaliite
Urakkaohjelma
Laatuasiakirja
Työturvallisuusasiakirja

Sähköurakan asiakirjat ja suunnitelmat
Tarjouspyyntö
Sähkö-suunnitelmat piirustusluettelon mukaan
LVIA-suunnitelmat piirustusluettelon LVI 3254 mukaan

Selostukset:
Urakkarajaliite
Urakkaohjelma
Laatuasiakirja
Työturvallisuusasiakirja