Polku: / Palvelut / Nuoriso / Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset

Nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustukset

Kauhajoen kaupungin myöntämät

KOHDE- JA ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2017

liikunta- ja nuorisojärjestöille tai vastaaville julistetaan haettavaksi siten, että virallinen hakuaika päättyy viimeistään 30.11.2017 klo 15.00.

Liikuntapalvelut

Toiminta-avustusohjesääntö on hyväksytty vapaa-aikajohtokunnassa 25.3.2014. Ohjesäännön mukaisesti vapaa-aikatoimenjohtaja myöntää kohdeavustukset liikuntajärjestöille tai vastaaville.

Kohdeavustuksen avustusmuodot

- Soveltavan liikunnan kohdeavustus

- Erillinen koulutus-, toimitila- ja tapahtuma-avustus

- Liikuntapaikkojen kunnossapidon avustus

- Kansainvälinen toiminta-avustus

Lisätietoja http://www.kauhajoki.fi/vapaa-aika --> Liikuntapalvelut --> Toiminta-avustukset --> Liikuntapalveluiden toiminta-avustusohjesääntö

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avustusten jakoperusteet on hyväksytty vapaa-aikajohtokunnassa 21.5.2013. Vapaa-aikajohtokunta myöntää kohde- ja erityisavustukset nuorisojärjestöille tai vastaaville.

Kohdeavustusta myönnetään mm. tapahtuman toteuttamiseen, nuorisotutkimuksen suorittamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun, matka-avustuksena sekä kansainväliseen toimintaan.

Lisätietoja http://www.kauhajoki.fi/vapaa-aika --> Liikuntapalvelut --> Toiminta-avustukset --> Nuorisotoimen avustusten jakoperusteet.

Varaus v. 2017 avustusmäärärahaksi on yhteensä 52.000 €. Vapaa-aikajohtokunta (23.5.2017) jakoi perusavustuksina nuorisotoimelle 5.300 € ja liikuntatoimelle 17.000 €, yhteensä 22.300 €. Kohde- ja erityisavustusmääräraha on yhteensä 29.700 € (nuoriso 6.700 €, liikunta 23.000 €).

Avustus- ja tilityslomakkeita on saatavissa http://www.kauhajoki.fi/vapaa-aika, kaupungintalon ja Virkistysuimala-urheilutalo Virkun palvelupisteistä, sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden toimistoista, joihin ne myös palautetaan.

Vapaa-aikajohtokunta

 

Toiminta-avustus- ja tilityslomake

Liikuntapalveluiden toiminta-avustusohjesääntö

Nuorisotoimen avustusten jakoperusteet