Kauhajoki
suupohja

Kuvataiteen perusopinnot

Perusopinnoissa opiskellaan piirustusta, maalausta, sommittelua, muotoilua, arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta, kuvallista mediaa sekä taiteen- ja kulttuurien tuntemusta.

Kuvataiteen teemaopinnot

Perusopintojen jälkeen alkavat teemaopinnot. Teemaopintojen ikäsuositus on, että oppilas olisi yläkouluikäinen. Teemaopintoihin voi siirtyä nuorempanakin, jos oppilaalla on min. viisi vuotta taiteen perusopetusta käytynä. Aiheet vaihtelevat vuosittain ja oppilas valitsee itseään kiinnostavan teeman.Teemaopintojen opintokokonaisuuksia ovat: Taide ottaa kantaa, Digitaide, Minun maailmani, Uudet ja vanhat tekniikat sekä Poikkitaiteellinen projekti. Aiheina ja tekniikoina voivat olla esimerkiksi maalaus, valokuvaus, sarjakuva, grafiikka ja nykytaide.