Polku: / Hallinto / Talous ja verotus / Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Kaupunginjohtajan katsaus 2017

Vuosi 2017 oli muutamien aiempien vuosien tapaan epävarmuuden ja muutoksen aikaa. Epävarmuutta ovat aiheuttaneet erityisesti sote- ja maakuntauudistusvalmistelut, niissä tapahtuneet valmisteluaikataulun muutokset ja kaupungin talouden heikko tilanne. Kaupungin johdossa on vuoden 2017 aikana tapahtunut muutoksia. Uudet valtuustot valittiin keväällä 2017. Uusia valtuutettuja kesäkuussa järjestäytyneessä valtuustossa on 12, eli 34%. Pitkäaikainen kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti ilmoitti keväällä 2017 eläkkeelle jäämisestään ja uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi laitettiin käyntiin. Elokuussa allekirjoittanut valittiin Kauhajoen kaupunginjohtajaksi ja otin viran vastaan joulukuussa 2017. Uuden kuntalain myötä kaupungin hallintosääntöä uudistettiin, samalla organisoitumista muutettiin sivistyslautakunnan osalta. Uudessa rakenteessa sivistyslautakunnan alla toimii aiemman kahden johtokunnan sijaan yksi, hyvinvointipalveluiden johtokunta.

Talousarvio vuodelle 2017 oli 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätös kuitenkin päätyi n. 1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämäiseen tilinpäätökseen päästiin hallitun menokehityksen avulla. Kaupungin omassa toiminnassa erityisesti sivistyksen toimialalla saavutettiin merkittäviä säästöjä. Myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän maksuosuuden ja Suupohjan elinkei-notoimen kuntayhtymän maksuosuuden palautukset helpottivat tilannetta. LLKY:n sisällä erityisesti erikoissairaanhoidon kulut olivat budjetoitua pienemmät. Viime vuoden vuosikate oli 5,5 milj. euroa, ollen 2,1 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Kaupungin taseen velkamäärä kasvoi 1,4 milj. eurolla. Lyhytaikaisia lainoja vakautettiin pitkäaikaiseksi 6,5 milj. euroa. Asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 4 825 euroa.

Vaikka vuoden 2017 tilinpäätös onkin positiivinen, on kaupungin taloudellinen tila edelleen heikko. Kattamattomia alijäämiä aiemmilta vuosilta on kaupungin taseessa vuoden 2017 tilinpäätök-sen jälkeen 10,3 milj. euroa. Syksyllä 2017 on kaupunginhallituksen toimesta perustettu talouden tasapainottamistyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut yhdessä hallintokuntien kanssa etsiä toimenpiteitä, joiden avulla toiminta saadaan ylijäämäiseksi ja taseen alijäämä katettua kuntalain edellyttämässä aikataulussa eli vuoteen 2022 mennessä. Talouden tasapainottamissuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvion yhteydessä ja sen edellyttämien toimenpiteiden valmistelut ja toteuttaminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2018.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakien on määrä tulla voimaan kesällä 2018, vuotta myöhemmin kuin aiemmin oli suunniteltu. Näin ollen myös maakuntahallinnon aloitus on lykkääntynyt vuoteen 2020. Maakuntavaalit on määrä pitää lokakuussa 2018, jolloin uudet maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kauhajoen kaupungilla, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän asiantuntijoilla ja Suupohjan kunnilla on ollut edustus valmistelua tekevissä toimielimissä.

Alkuvuodesta 2017 Suupohjan kunnissa tehtiin päätös lopettaa kuntien alulle panemat neuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistamisesta Pihlajalinna Oy:n kanssa. Paine sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehityksen hillitsemiseksi on kaikissa alueemme kunnissa korkealla. Painetta aiheuttaa kuntien tiukan taloustilanteen lisäksi se, että maakuntauudistuksen jälkeiseen valtionosuuksien tasoon vaikuttaa kuntien vuosien 2018 ja 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Mitä pienemmät menot, sen isommat valtionosuudet kunta saa muutoksen jälkeen. Kauhajoen kaupungin ja muiden Suupohjan kuntien on jatkossa kyettävä näkemään yhä selkeämmin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue kokonaisuutena. Toiminnan taloudellisuus tässäkin yhteydessä lähtee palveluprosessien kehittämisestä ja organisaation rajapintojen madaltamisesta. Olivatpa ne rajapinnat sitten kuntien tai palvelusektoreiden välisiä. LLKY:n on määrä alkuvuoden 2018 aikana selvittää palvelurakennettaan. Tavoitteena on, että alueemme valmiudet toimia yhtenä sotekeskusalueena sote- ja maakuntauudistuksen alkaessa vahvistuvat siten, että Etelä-Pohjanmaan eteläinen sotekeskus sijoittuu jatkossakin Kauhajoelle.

Syksyllä 2017 alkoi Suupohjan elinkeinotoimen käynnistämä elinvoiman johtamisen- hanke, jonka toimenpiteillä on tarkoitus vahvistaa seutukunnan elinvoimaa. Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää ja käynnistää uutta seudullista yhteistyötä yli sektori- ja kuntarajojen.
Uusia yhteistyömuotoja haetaan muun muassa kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa sekä opistojen osalta. Yhteisessä seutujohtoryhmässä Suupohjan kunnat ovat päättäneet lisäksi yrityspalveluiden ja elinkeinojen kehittämisen toimintamallin selvittämisestä kuluvan kevään 2018 aikana elinvoiman johtamisen- hankkeen toimenpiteenä. Tässä selvittelyssä otetaan huomioon myös yhteistyö Suupohjan koulutuskuntayhtymän kanssa.

Nettoinvestoinnit vuonna 2017 olivat yhteensä n. 3,3 milj. euroa. Suurimpana rakennusprojektina valmistui Aron koulu, joka vihittiin käyttöön toukokuussa 2017. Toinen kaupunkilaisille näkyvä investointi oli pitkää toivotun kävelysillan valmistuminen jokirantaan keväällä 2017. Uusi silta yhdistää kaupunkikeskustan vapaa-aikakeskuksen eli uimahallin ja urheilukentän palveluihin.

Vuosi 2017 oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyi myös Kauhajoella, erilaisia tapahtumia ja juhlallisuuksia oli vuoden mittaan runsain määrin. Vuoden vaihtuessa uuteen hyvästelimme Suomen juhlavuoden ja aloitimme uuden juhlavuoden komealla ilotulituk-sella.

Vuosi 2018 on Kauhajoen kaupungin 150-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden aikana kaupungissamme halutaan erityisesti korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Kaupunkilaisten ideoita kerätään ympäri kuntaa kiertäviin Kyläluuta vihkoihin, jotka luovutetaan luottamushenkilöille ja virkamiehille kylätilaisuuksissa. Näistä vihoista saanemme ajatuksia kaupungin uuteen strategiaan, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

Erityisen kiitoksen haluan esittää kaupungin henkilöstölle hyvin tehdystä työstä kaikkien muutospaineiden keskellä!

Kauhajoella 19.3.2018

Linda Leinonen
kaupunginjohtaja