Polku: / Palvelut / Liikuntapalvelut / Liikuntapalvelut

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki - Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma vuoteen 2020

Kauhajoella kaupungin liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus.Liikuntalain tarkoituksena on muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Erityisliikuntaryhmät otetaan huomioon

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikunta­paikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Kauhajoella erityisliikuntaa koordinoi ja toteuttaa erityisliikuntakoordinaattori yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten ihmisten kanssa.

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma

Liikunnan kehittämissuunnitelman taustalla oli huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään ja työryhmiin valittiin liikunnan ja terveyden alan asiantuntijoita, päättäjiä ja viranhaltijoita sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä. Yksistään liikuntapalvelut ei voi vastata isoon haasteeseen, vaan tarvitaan kaikkien sektoreiden ja yhteistyötahojen aktiivista toimintaa.  

Kauhajoella liikunnan painoalueet (kolme osa-aluetta) määritellään vuosittain. Liikunnan kehittämissuunnitelman ja sen toimenpideohjelman mukaan. Liikunnan kohderyhmänä on koko kaupungin väestö vauvasta ikäihmiseen. Painopistealueet jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: 1. Terveyttä edistävää liikunta, 2. Liikuntaympäristöt ja -olosuhteet, 3. Nuoriso  ja kilpaurheilu.

Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Liikunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä kaupungin eri osastojen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Liikunnan kehittämissuunnitelma on osana Kauhajoen kaupungin strategiaa, jolloin suunnitelma ohjaa myös kaupungin päätöksentekoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman ensimmäisen kerran 24.10.2011. Liikunnan kehitämissuunnitelman toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Ohessa linkit
Kauhajoen kaupungin strategiat, säännöt, ohjeet ja suunnitelmat sivulle
http://www.kauhajoki.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ja-saannot.link

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelma pähkinänkuoressa
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_tiivistelm_28_10_2011.pdf

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelman toimenpideohjelma
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Liikunnan_Toimenpideohjelma_26062015_paivitetty.pdf


Liikuntapalveluiden päätoimintaympäristöt

Kauhajoen liikuntapalveluissa on ollut selkeästi kaksi merkittävää toimintaympäristöä: 1. Vapaa-aikakeskus (urheilukeskusalue) ja 2. Sotkan ulkoilu - ja urheilukeskus.

Liikunta on keskittynyt liikuntatoimen palveluiden osalta vapaa-aikakeskukseen; virkistysuimala-urheilutalo Virkkuun ja sen läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja -alueille. Myös nuorisotalo Räimiskä palveluillaan, sijainnillaan välittömässä läheisyydessä, tukee vapaa-aikakeskuksen ja Virkun liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.
 

***************

Liikuntapalvelut Kauhajoen kaupungin hallinnossa

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvoinlautakunnan toimialana ovat opistotoiminta, kulttuuritoimi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, kirjasto- ja tietopalvelut sekä kuntamarkkinointi ja tapahtumat.

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Olli Kiukkonen
Varapuheenjohtaja: Niina Mustajärvi
Lautakunnan esittelijä: Eija Liikamaa
Lautakunnan sihteeri: Sari Korventausta

Liikuntapalveluiden toimintayksikkö
Toimintayksikön esimies
Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa, puh. 040 772 1129

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

****************