Päiväkoti Pikku-Äijä


Päiväkodin osoite: Äijälänkuja 1, 61800  Kauhajoki

Päiväkodin johtajana toimii varhaiskasvatuksen alue-esimies Anne Mäkelä, p. 040 173 8004, e-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kotiryhmien yhteystiedot:

Helluuset (vuorohoito, varahoito), puh. 043 820 0075
Hupulaaset (eri-ikäisten ryhmä), puh. 040 744 6774
Häjyyset (alle 3-vuotiaat), puh. 0400 618 270

Häärääjät (3-5 -vuotiaat), puh. 040 669 1563
Natiaaset (vuorohoito), puh. 0400 627 951
Sulooset (eri-ikäisten ryhmä), puh. 040 652 7716

  • Päiväkodissa toimii kuusi kotiryhmää, joista kahdessa tarjotaan vuorohoitoa. Muissa kotiryhmissä tarjotaan päiväaikaista päivähoitoa sekä alle 3-vuotiaille että 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on yhteensä 126 hoitopaikkaa
  • Henkilöstöä päiväkodissa on yhteensä 42, joista kasvatushenkilöstöä 35 ja ravitsemus- ja tilahuoltajatyöntekijöitä 7.
  • Toiminnassa painottuu lapsiläheinen pedagogiikka ja pienryhmäpedagogiikka.
  • Pienryhmäpedagogiikalla tarkoitetaan toimintamallia, jossa lapset ovat pääosin pienissä ryhmissä kasvatushenkilön ohjaamana. He eivät silloin vietä päiväänsä isossa leikkihuoneessa koko kotiryhmän kanssa, vaan toimintoja jaetaan erilaisiin pienempiin jakotiloihin. Tällä on erittäin suuri vaikutus päiväkodin tunnelmaan ja rauhallisuuteen ja sitä kautta edelleen sekä lasten että henkilökunnan hyvinvointiin.
  • Lapsen luontainen tapa oppia tapahtuu leikin, liikkumisen, tutkimisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisun sekä omin käsin tekemisen kautta. Lapsen ympäristön tuleekin olla ikätaso huomioiden mielenkiintoinen, innostava ja mahdollistava, turvallinen sekä tarjota paikkoja paitsi yhdessä tekemiseen, myös yksinoloon ja rauhoittumiseen. Päiväkoti sisältääkin erinomaiset tilat mm. pienryhmä- ja pajatyöskentelylle.
  • Korostamme kasvatuksessa sitä, että jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja ne ovat ja saavat olla kullakin yksilöllä erilaisia. Kasvatushenkilöstö tukee ja kannustaa lasta näkemään omat vahvuutensa ja ohjaa tätä iloitsemaan myös toisten osaamisesta.