Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kadut ja yksityistiet / Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito

Kunnossapitolain mukaan kaupungin on pidettävä kadut sen käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Katujen kunnossapidosta vastaa kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi puh. 040 705 6297. Kauhajoella kaupungin kiinteistöjen pihojen, katujen ja yleisten alueiden hoito tehdään yksityisiltä yrittäjiltä vuokratulla kalustolla. Kunnossapitokalustosta pyydetään vuositarjoukset avoimella menettelyllä.

Katujen kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapitoon kuluu:

 • Puhdistus hiekoitushiekasta. Katujen muu puhtaanapito tien keskiviivaan asti kuuluu kadunvarren kiinteistöjen tehtäväksi.
 • Sorateiden tasaus ja pölynsidonta. Pölynsidontaan käytetään tiesuolaa (kalsiumkloridia). Sorateiden tasaus suoritetaan, kun liikenne ei pysty väistämään teiden kuoppia. Yleensä tasaus suoritetaan kaikilla sorateillä yhtä aikaa
 • Katupäällysteiden tarkastus ja kunnostus
 • Viherkaistojen nurmen ja kasvillisuuden hoito
 • Ajoratamaalaukset
 • Liikennevalojen hoito ja kunnossapito
 • Siltojen tarkastus ja puhtaanapito sekä kunnostukset
 • Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito
 • Luiskien niitto ja vesakonraivaus
 • Ojien, rumpujen ja kuivatusten kunnossapito, kiinteistöjen liittymät rumpuineen kuuluvat kiinteistön omistajalle
 • Aurausviittojen pystytys.
Katujen talvikunnossapito

Kaupungin sääpäivystäjä ostaa yritysten palveluja tarpeen mukaan ja huolehtii kaluston liikkeellelähdöstä  säännöllisen työajan ulkopuolella. Kalusto vuokrataan vuositarjousten perusteella.  Kaupungilla on kaksi hiekoitinta, joita vedetään vuokrakalustolla. Aurausta ja hiekoitusta varten hoitoalueet on jaettu kolmeen luokkaan alueiden liikennemäärien mukaan.

Auraus aloitetaan, kun lumen määrä haittaa liikennettä tai lumentulo on lakkaamassa. Säännöllisen työajan ajan hoitaa kunnossapitopäällikkö kunnossapitotoimenpiteiden suorittamisesta. Sääpäivystäjät hoitavat vuorollaan tavoitteellisen kunnossapitotason alittuessa kunnossapitotoimenpiteiden aloittamisen. Sääpäivystäjällä on käytössä sääpalveluohjelma, josta voidaan säätutkakuvista seurata pilvien liikkeitä ja ennakoida aurauksen aloitusta.

Kunnossapitotyössä joudutaan tekemään  yötyötä ja siten aiheuttamaan nukkujille häiriötä. Osa kunnossapitotyöstä on sellaista, ettei alueella henkilöiden tai muun liikenteen turvallisuuden ja pysäköinnin takia voida päivällä suorittaa. Yleensä liikkeellelähtö tapahtuu autolla n. klo 3.00 ja muu kalusto noin tuntia myöhemmin.

Lumipyryn jälkeisen täyden aurauksen suorittaa 14 työkonetta  Mikäli tarvitaan hiekoitusta ja höyläystä jälkihoitona, on työsuorituksen yksistään kaava-alueella tehnyt yli kaksikymmentä työkonetta.

Lumen auraus ja alueiden hiekoitus aloitetaan luokituksen mukaisessa järjestyksessä, kun lunta on kertynyt vilkkaimmin liikennöidyille teille n. 5 cm. Räntäsateella jalkakäytäviä ja kevyenliikenteenväyliä pyritään hoitamaan jo n. 3 cm kerroksista lähtien. Alueet pyritään auraamaan lumisateen loputtua yhtäjaksoisesti loppuun saakka. Aurauksen jälkeinen lumen poiskuljetus ja tonttiliittymien aukaisu ovat kiinteistöjen tehtäviä.

Liukkauden torjunta aloitetaan jalkakäytävistä. Talvisten vesisateiden aikana pienten asuntokatujen hiekoitukseen voi mennä aikaa vuorokausikin. Suolaa ei käytetä liukkauden torjuntaan, koska suolauksen kura likaa kiinteistöjen lattiat ja ruostuttaa ajoneuvot. Hiekoitus tai muut kunnossapitotoimenpiteet eivät takaa kesäkeliä ja on syytä liikkeelle lähtiessä valita keliin sopivat jalkineet ja niihin liukuesteet. Talvikenkiä hankkiessa tulee kiinnittää huomiota pohjien liukkauteen.

Talvikunnossapidosta voi ottaa yhteyttä sääpäivystäjän puhelimeen, joka on avoinna aurauksen aikana sekä normaalina työaikana.