Toimistosihteeri
Maija-Liisa Yli-Heikkilä
2221
040 674 8059
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kaupunginkanslian toimistotehtävät, luottamushenkilötietojen ylläpito ja tietopalvelu. Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen päätösten tiedoksianto / otteiden lähettäminen, kokouspalkkioiden valmistelu. Tilastotietojen kokoaminen ja ylläpito.

<<|<||>|>> Takaisin