Käyttö- ja hoitosuunnitelma on ohjeena maiseman vaalimisessa

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Maisema-aluehankkeen aikana laadittiin käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka on edellytys luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alue-statuksen hakemiselle. Suunnittelualueen rajat näkyvät kartassa, joka on esillä sivulla "Maisema-aluehanke". Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on piirteitä maankäytön suunnitelmista ja maisemanhoitosuunnitelmista. Suunnitelmakartalla on mm. määritelty erilaisia maankäyttömuotoja sekä hoitoon ja arvoihin liittyviä merkintöjä kuten avoimena pidettävä näkymäalue, rakentamisvyöhyke tai ohjeellinen virkistysreittivaraus. Näille karttamerkinnöille löytyy selitys ja hoitosuosituksia suunnitelman selitysosasta. Merkinnät ovat suosituksia, eivät tiukkoja määräyksiä. Tavallisesta kaavasta kuten maakunta-, yleis- tai asemakaavasta suunnitelma poikkeaa juuri siinä, että pääpaino on suosituksilla ja vapaaehtoisuudella.

Pdf-muotoinen käyttö- ja hoitosuunnitelma on luettavissa julkaisuna ympäristöhallinnon internetsivuilla, ohessa linkki esittelysivulle.

Marketta Nummijärvi: Lakeuksien laidalta Katikan kuruille. Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, Suomen ympäristö 37/2008  Sivut I-48, sivut 50-119

Maisemareitit käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on merkitty ohjeellisia maisemareittejä, joita voidaan hankkeen jälkeen ryhtyä kehittämään virkistys- ja matkailureitteinä. Reittien varrella sijaitsevat vanhan maatalouden yksityiskohdat kuten ladot, maisemapuut ja metsäsaarekkeet sopivat hyvin maisemanhoidon täsmäkohteiksi. Reitin toteuttaminen vaatii maanomistajien suostumuksen. Yksityisten maa-alueilla virkistyskäytön kehittämiseen liittyvässä tarkastelussa voisi olla esimerkiksi olemassa oleva peltotie tai kunnostettava lato.

Viimeistelyohjeet rakennetulle ympäristölle

Hoitosuunnitelma sisältää myös neljä hoitokorttia, joissa annetaan ohjeita rakennetun ympäristön hoitoon. Kortit sisältävät ohjeita rakennusten sijoittamiseen sopiville paikoille maisemaan, pihapiirin muodostamiseen rakennusten sijoittelun avulla, rakennusten ulkonäön suunnitteluun sekä pihapiirin viimeistelyyn rakenteiden ja kasvillisuuden avulla. Kukin hoitokortti sisältää kaksi sivua, joista toisella esitellään suositeltavia ratkaisuja ja toisella sivulla vältettäväksi suositeltavia ratkaisuja.