Polku: / Palvelut / Liikuntapalvelut / Liikuntapalvelut / Liikunnan kehittämissuunnitelma

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 - 2020

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu aktiivisesti
syksystä 2010 saakka.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Liikunnan kehittämissuunnitelman 24.10.2011.

http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_Kehittmissuunnitelma_20112020.PDF

Kehittämissuunnitelman taustalla oli huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen
elämäntavan ja arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään
ja työryhmiin on valittu liikunnan ja terveyden alan asiantuntijoita sekä asiasta
kiinnostuneita henkilöitä (kaikille avoin aloitusseminaari oli lokakuussa 2010).

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.
Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa ja edistää yhteisöllisyyttä.

Liikunnan kehittämissuunnitelma on osana kaupungin strategiaa.

Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki 2011-2020 -
Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma pähkinänkuoressa.


http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_tiivistelm_28_10_2011.pdf

Liikunnan kehittämissuunnitelman päivitetty toimenpideohjelma:

http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Liikunnan_Toimenpideohjelma_27102016_paivitetty.pdf