Polku: / Palvelut / Kulttuuri ja kirjasto / Ajankohtaista / Museohanke

Museohanke

Kauhajoen kotitalousopiston eli kansankielellä "Soppakoulun" tutkimus- ja museohanke

Kauhajoen kaupunki on aloittanut tutkimuksen Kauhajoen kotitalousopiston historiasta. Tavoitteenamme on luoda kotitalouskoulun historiaa käsittelevä tila Sanssin talon museokäytävään. Teemme syksyn ja kevään aikana tutkimustyötä, jossa haastattelemme koulun entisiä opettajia, oppilaita ja muita koulun toimintaan tavalla tai toisella osallistuneita.

Onko sinulla muistoja Kauhajoen kotitalousopistosta?

Jos sinulla on muistoja, tarinoita, valokuvia tai vaikka kouluaikana tehtyjä esineitä tai muistiinpanoja, ota rohkeasti yhteyttä. Projektia vetää kulttuurihistorioitsija Veera Schrey. Tulemme järjestämään syksyn ja kevään aikana haastatteluja ja muistelutilaisuuksia.

Kotitalouskoulusta

Kauhajoen kotitalousopisto perustettiin vuonna 1920 maamiesseuran naisjaoston toimesta ja sen tarkoituksena oli antaa koulutusta naisille talouden-, puutarhan-, pikkulasten- ja karjanhoidosta. Opetusta järjestettiin myös käsitöistä ja kankaankudonnasta. Vuodesta 1928 lähtien koulu toimi arkkitehti Jussi Paatelan suunnittelemassa valkoisessa uusklassista tyyliä edustavassa rakennuksessa Kauhajoen varrella. Myöhemmin kotitalouskoulusta kehitettiin keskiasteen oppilaitos ja ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun lopetettua toimintansa Kauhajoella koulun vanhaa esineistöä on siirtynyt kaupungin haltuun.

Sanssin kulttuuritalon museokäytävällä on myös Eduskuntamuseo, joka esittelee eduskunnan toimintaa Kauhajoella talvisodan aikana. Sodanaikaisen eduskunnan ja Kotitalousopiston toiminta nivoutuivat tiiviisti yhteen. Heti talvisodan syttyessä Helsinki joutui Neuvostoliiton pommitusten kohteeksi ja niinpä eduskunta päätti siirtyä turvallisuus syistä Helsingistä Kauhajoelle yhteislyseon taloon 1. joulukuuta 1939. Evakkoa kesti 10 viikkoa. Osa edustajista majoitettiin kotitalousopistolle. Oppilaitoksen toiminta oli lopetettu rauhattomien olosuhteiden johdosta jo lokakuussa. Sen vuoksi koulun opettajat ja Kauhajoen lotat ylläpitivät koululle perustettua ravintolaa kansanedustajille ja eduskunnan virkailijoille. Ravintola oli avoinna kello yhdeksästä iltamyöhään asti eduskunnan istuntoaikojen mukaisesti. Kansanedustajat muistelevatkin, että jos jotain hyvää Kauhajoen evakosta oli se oli ruokapuoli. Kotitalouskoulu toimi majoituspaikan ja ravintolan lisäksi eduskunnan juhlahuoneistona ja oli näin sen kolmas tukikohta kirkon ja yhteislyseon lisäksi.

Jatkosodan aikana Kauhajoen kotitalousopisto otettiin jälleen valtion haltuun, kun sen tiloihin perustettiin sotasairaala.

Ota yhteyttä:
Veera Schrey
veera.schrey@kauhajoki.fi
puh. 040-7503179
Kauhajoen kaupungin kulttuuripalvelut
Prännärintie 2 C, Kauhajoki
(kirjastotalo)