Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Aamu- ja iltapäivätoiminta / Lukuvuosi 2019 -2020

Kauhajoen kaupunki
Opetus ja koulutus
lv. 2019 - 2020


Tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta!

Tutustu päätöksen mukana tulleeseen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Toimintapaikkaa haetaan sähköisesti Kauhajoen varhaiskasvatuksen sivuilta www.kauhajoki.fi/varhaiskasvatus

Toimintapaikka haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille ja pienille koululaisille, lähinnä 1-2-luokan oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty hakuajan puitteissa jätettyjen hakemusten perusteella niiden koulujen oppilaille, joissa toimintaan on hakeutunut vähintään seitsemän käyttäjää. Kouluissa, joissa toimii esiopetus, järjestetään kysynnän mukaan sekä aamu- että iltapäivätoimintaa.

Vuoropäivähoitoa annetaan puolestaan päiväkoti Pikku-Äijässä. Näitä palveluja voi hakea esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Vuorohoitoa voi hakea esim. tilanteissa, joissa huoltajilla on vuorotyö tai muuta tarvetta vaihteleviin hoitoaikoihin.

Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille turvallinen ja tuttu paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan. Osalle se on myös paikka, jossa odotetaan koulupäivän alkamista. Toiminta on leikkiä ja ulkoilua, osittain myös ohjattua toimintaa lasten jaksamisen mukaan. Iltapäivään varataan mahdollisuus läksyjen tekoon, mutta vastuu niiden tekemisestä kuuluu vanhemmille.

   
Toiminta-ajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä, ei kuitenkaan lauantaisin. Kouluvuoden lomien aikana ja kesäkuulla ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikoissa, joissa on sekä esioppilaita ja koululaisia, aamutoiminta alkaa pääsääntöisesti klo 07.00 ja päättyy pääsääntöisesti klo 17.00. Koululaisilla klo 16.15.
 

Aamupala ja välipala

Aamutoiminnassa oleville lapsille tarjotaan aamupala kello 07.30 - 8.15 välillä ja iltapäivällä toimintaan osallistuvat saavat välipalan. Välipalana on esimerkiksi kiisseliä, puuroa yms. yhteiskoulun ruokahuollon suunnitteleman välipalalistan mukaisesti.

Vakuutus

Toimintaan osallistuvat lapset on vakuutettu tapaturmien varalta.

Kuljetukset

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan, vaan vanhemmat vastaavat matkasta toimipaikan ja kodin välillä.
Poikkeuksena tästä ovat ne koulukuljetuksen piiriin muutoinkin kuuluvat lapset, jotka toimintaan tullessaan tai sieltä kotiin lähtiessään voivat käyttää olemassa olevia kuljetusvuoroja, jos niissä on tilaa ja lapsen omalla koululla ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toimintaan hakeminen

Hakuajan puitteissa hakeneisiin sovelletaan
Sivistyslautakunnan päätöstä sekä sivistyslautakunnan hyväksymää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä siinä määriteltyjä valintakriteerejä.

 

Tulevalle lukuvuodelle 2019 – 2020 haettavat aamu- ja iltapäivätoimintapaikat ovat seuraavat:

Aron apip-toiminta
Aron koulu
Aronkuja 18, 61850 KAUHAJOKI AS
Puh. 043 820 0175

Hyypän apip-toiminta
Ent. Jokimäen koulu
Jokimäentie 951, 61940 HYYPPÄ
puh. 040 723 3310

Kainaston apip-toiminta
Kainaston koulu
Kainaston keskustie 28, 61820 KAINASTO
Puh. 040 484 8184

Kolmenraitin apip-toiminta
Kolmenraitin koulu
Lustilantie 326, 61850 KAUHAJOKI AS
Puh. 040 766 9067

Keskustan apip-toiminta (Ketut ja Mukulat)
Koulukeskus
Aninkuja 3 - 5, 61800 KAUHAJOKI
Puh. 044 979 4564 (Ketut)
Puh. 043 820 0439 (Mukulat)

Filppulan apip-toiminta
Rekitie 18, 61800 KAUHAJOKI
Puh. 040 687 2433

Pukkilan apip-toiminta
Pukkilan koulu
Hyypäntie 78, 61800 KAUHAJOKI
Puh. 043 820 0177

Päntäneen apip-toiminta
Päntäneen koulu
Keturinkyläntie 15, 61980 PÄNTÄNE
Puh. 043 820 0178


Toimintamaksut

Jokaiselta toimintakuukaudelta (kalenterikuukausi), jona lapsi on toiminnassa kirjoilla, peritään kiinteä toimintamaksu sen mukaan miten huoltajat ovat toimintaa varanneet.

Alla sivistyslautakunnan 31.5.2017 § 63 vahvistamat toimintamaksut:

Varaus 0-10 päivää kuukaudessa:
Aamutoiminta 40 €/kk
Iltapäivätoiminta 60 €/kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 100 €/kk

TAI

Varaus yli 10 päivää kuukaudessa:
Aamutoiminta 70 €/kk
Iltapäivätoiminta 90 €/kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 160 €/kk

Toimintamaksu laskutetaan kuukausittain. Jos toiminnan tarve loppuu, toimintapaikka tulee irtisanoa kirjallisesti ja se astuu voimaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta. Perustellusta syystä toimintamaksusta voi anoa alennusta/maksuvapautusta.

Lisätietoja

Eliisa Kuusniemi  
oppilasasiainsihteeri  
p. 040 703 6672  
   
Johanna Pitkänen  
aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen valmistelu, toimintapaikan irtisanomiset, toiminta-aikojen muutokset  
p. 040 350 8828  


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

 

Lomakkeet

Hakemus erityishuolto-ohjelmaan (EHO)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alennus- /vapautushakemus
Ilmoitus aamu- ja iltapäivätoiminnan päättymisestä

Päivitetty 2.5.2019