Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla poikkeusjärjestelyt jatkuvat 13.5.2020 saakka:Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta 2020 saakka eri kouluasteilla.Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Edelleen esioppilaat ja peruskoulun 1-3 luokkien sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen päätöksen saaneet oppilaatvoivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossaEdellä mainituille kohderyhmillesuositellaan kuitenkin vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.Ilmoitus mahdollisesta lähiopetustarpeesta ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen:johanna.pitkanen@kauhajoki.fi Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää edelleen kaikki niitä tarvitsevat lapset. Jos lapsen hoito on mahdollista kotona, suositellaan tekemään niin. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lähiopetuksessa oleville, sitä tarvitseville lapsilleToiminta järjestetään keskitetysti Koulukeskuksella/ Yhteiskoululla Kouluruuan noutopalvelu toimii aiemmin ilmoitetun mukaisestiYhteydenotot Yhteiskoululle keskuskeittiölle aiemman tiedotteen mukaisesti Esioppilaiden ja 1. luokalla aloittavien ensisijaiset oppilaspäätökset tulevat oppilaiden huoltajille lähiaikoina ensi lukuvuodelle 2020 – 21Päätöksen valmistuttua uusien esioppilaiden ja ekaluokkalaisten huoltajalle tulee tekstiviestitiedustelu siitä, haluaako päätöksen tiedoksiannon sähköisesti vai kirjepostina.Toissijaiset koulupaikkapäätökset, koulun poikkeavat aloitusajankohtapäätökset sekä erityisen tuen päätökset valmistuvat myöhemmässä vaiheessa.Tutustumispäivätkouluihin on peruutettu poikkeustilanteen vuoksi tältä keväältä ja kouluun tullaan syksyllä sitten suoraan ensimmäisenä koulupäivänä. Tutustumista toimintaan ja omaan kouluun järjestetään sitten lukuvuoden alun toiminnan yhteydessä. Lari Marjamäkikasvatus- ja opetusjohtaja   Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla poikkeusjärjestelyt jatkuvat 13.5.2020 saakka:

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta 2020 saakka eri kouluasteilla.Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

 Edelleen esioppilaat ja peruskoulun 1-3 luokkien sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen päätöksen saaneet oppilaatvoivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

  • Toiminta järjestetään keskitetysti Koulukeskuksella/ Yhteiskoululla

Edellä mainituille kohderyhmillesuositellaan kuitenkin vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Ilmoitus mahdollisesta lähiopetustarpeesta ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen:

johanna.pitkanen@kauhajoki.fi

 Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää edelleen kaikki niitä tarvitsevat lapset. Jos lapsen hoito on mahdollista kotona, suositellaan tekemään niin.

 Aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lähiopetuksessa oleville, sitä tarvitseville lapsille
  • Toiminta järjestetään keskitetysti Koulukeskuksella/ Yhteiskoululla

Kouluruuan noutopalvelu toimii aiemmin ilmoitetun mukaisesti

Yhteydenotot Yhteiskoululle keskuskeittiölle aiemman tiedotteen mukaisesti

 Esioppilaiden ja 1. luokalla aloittavien ensisijaiset oppilaspäätökset tulevat oppilaiden huoltajille lähiaikoina ensi lukuvuodelle 2020 – 21

Päätöksen valmistuttua uusien esioppilaiden ja ekaluokkalaisten huoltajalle tulee tekstiviestitiedustelu siitä, haluaako päätöksen tiedoksiannon sähköisesti vai kirjepostina.

Toissijaiset koulupaikkapäätökset, koulun poikkeavat aloitusajankohtapäätökset sekä erityisen tuen päätökset valmistuvat myöhemmässä vaiheessa.

Tutustumispäivätkouluihin on peruutettu poikkeustilanteen vuoksi tältä keväältä ja kouluun tullaan syksyllä sitten suoraan ensimmäisenä koulupäivänä. Tutustumista toimintaan ja omaan kouluun järjestetään sitten lukuvuoden alun toiminnan yhteydessä.

 Lari Marjamäki

kasvatus- ja opetusjohtaja

 

Tiedote esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1 – 3 oppilaiden huoltajille muuttuneen

Valtioneuvoston asetuksen johdosta

 

Hyvät esioppilaiden ja 1-3- luokkalaisten lasten vanhemmat!

Suomen hallitus on 20.3.2020 tarkentanut pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestämistä asetuksella.

Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Vastaisuudessa kaikki esioppilaat ja peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

  • Toiminta järjestetään keskitetysti Koulukeskuksella/ Yhteiskoululla


Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös esioppilaille 1-3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää edelleen kaikki niitä tarvitsevat lapset. Jos lapsen hoito on mahdollista kotona, suositellaan tekemään niin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lähiopetuksessa oleville, sitä tarvitseville lapsille
  • Toiminta järjestetään keskitetysti Koulukeskuksella/ Yhteiskoululla

 

Ilmoitus lähiopetustarpeesta ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen: johanna.pitkanen@kauhajoki.fi

 

Tämän muutoksen toimeenpanosta (aloitusaika ja koulukuljetukset) tiedotetaan erikseen henkilökohtaisesti.

 

Lari Marjamäki

kasvatus- ja opetusjohtaja 

-----

Kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestäminen ajalla 18.3. - 13.4.2020

Suomen hallitus antoi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.00 alkaen määräyksen koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta 13.4.2020 saakka.
Oheisesta tiedotteesta löydätte tarkempia ohjeistuksia koskien kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämisestä Kauhajoen kaupungissa 18.3. - 13.4.2020.

Tiedote 17.3.2020: Kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestäminen

-----

Kasvatus- ja opetuspalveluiden tiedote 16.3.2020

Suomen hallitus antoi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.00 alkaen määräyksen koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta sekä varhaiskasvatuksen rajaamisesta 13.4.2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatuspaikka säilyy poissaolon ajan mutta maksu keskeytyy vastaavaksi ajaksi.

Ilmoitus varhaiskasvatustarpeesta ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen:

sirkka.multisilta@kauhajoki.fi 17.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Ilmoitus lähiopetustarpeesta ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen:

johanna.pitkanen@kauhajoki.fi 17.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisäksi valmiuslain aikana kouluun tulevien oppilaiden osalta tulee ilmoittaa tarve koulukuljetuksille. Myös koulukuljetuksen tarpeen poistuminen tulee ilmoittaa. Ilmoitukset koulukuljetuksiin tulee tehdä osoitteella anne.ketola@kauhajoki.fi mahdollisimmat pikaisesti.

Varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkien ja erityisen tuen piiriin kuuluvien lähiopetus järjestetään keskitetysti sitä tarvitseville. Saadun ennakkotiedon mukaan tarkka listaus kriittisistä ammat-tialoista tulee valtion taholta 17.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 mutta jo huomenna 17.3. on suotavaa jäädä kotiin, mikäli siihen on valmius.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 men-nessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oppilaille annetaan opetusta etäyhteyksin tai muulla oppilaan opettajan/koulun osoittamalla tavalla. Seuratkaa aktiivisesti tiedotusta kauhajoki.fi sivulla sekä Wilmassa ja mahdollisissa luokkien/koulujen omissa Whatsapp-ryhmissä ym. 16.3.2020

Toimenpiteemme etäopetuksen käynnistämiseksi

1. Yllättäen alkava etäopetus käynnistetään askel kerrallaan. Opettajisto etenee heille sopivalla vauhdilla ja osaamisen lisääntyessä kokeillaan lisää.

2. Käytetään kaikilla oppilailla olevia tunnuksia ja sovelluksia. Huolehditaan, että opettajilla on käytettävissä riittävästi teknistä tukea etäopiskelun toteuttamiseen.

3. Uskalletaan rohkeasti kokeilla ja testata uutta, jos opetusjärjestelyt kestävät pidempään. Jos tuntuu, että etäyhteydet eivät toimi halutulla tavalla, voidaan aina palata viestimään Wilmalla. Wilma toimii jatkuvasti perusviestinnän kanavana.

Työyhteisö tekee tilannearvion tilanteesta, jonka jälkeen koulu- ja opettajakohtaisesti päätetään, mitä opetusmenetelmiä käytetään lasten ja nuorten iästä ja tarpeesta riippuen.

Lari Marjamäki

kasvatus- ja opetusjohtaja