Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus

Sivistyksen toimiala

Sivistyspalveluiden hallinnosta vastaa sivistyslautakunta, jonka toimialana ovat sivistyksen toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialana on lisäksi 2. asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen kehitys ja seuranta.

Sivistyslautakunnan alaisina on yksi jaosto ja yksi johtokunta; sivistyslautakunnan jaosto sekä hyvinvointijohtokunta. 

Sivistystoimi on jaettu tulosalueisiin; varhaiskasvatuksen, opetus ja koulutus sekä hyvinvointipalvelut. 

Lautakunnan alaisia tulosalueita ovat varhaiskasvatus sekä opetus ja koulutus. Hyvinvointijohtokunta vastaa hyvinvointipalveluiden (liikunta- ja nuorisopalvelut, opistotoiminta ja kulttuuri sekä kirjasto- ja tietopalvelut) tulosalueen hallinnosta.