päivitetty 15.6.19

Panula-opiston opetukseen kuuluu lukuvuonna 2019-20 kaksi projektiviikkoa/lukuvuosi. Näiden viikkojen aikana ei ole normaalia opetusta, mikä mahdollistaa mm. koko opiston yhteisten projektien toteuttamisen.  Käytännössä projektiviikko tarkoittaa:  

-  yhteissoittoa ja erilaisia teemoja
ei tavallisia soitto- tai ryhmätunteja (HUOM. muskarit normaalisti!)
2-3 harjoituskertaa/oppilas/viikko (voi olla yhtenä tai useampana päivänä)

 

Lukuvuoden 2019-20 projektiviikot

Marraskuun projektiviikko ma 28.10. - pe 1.11.19

Tammikuun projektiviikko ma 27. - pe 31.1.20