Panula-opiston maksut

 

1 Yksilöopetuksen lukukausimaksut

 
Instrumenttiopetus 22,5 min.....98 €  (=pienryhmäopetus 1. opiskeluvuotena)
Instrumenttiopetus 30 min.......145 € (215€ yli 18 v. perustasolla opiskelevat) 
Instrumenttiopetus 45 min.......185 € (265€ yli 18 v. perustasolla opiskelevat) 
Instrumenttiopetus 60 min.......210 €
Syventävät opinnot 90 min.......290 €
Hintaan sisältyy OPS:n mukainen ryhmäopetus (muusikon perustaidot-ryhmät sekä yhteissoitto)
 
Avoin osasto 30 min.................415 € 
Osastolle otetaan oppilaaksi läpi vuoden, tuntiresurssien mukaan, ei ryhmäaineita
 

2 Ryhmäopetuksen lukukausimaksut

 
Pienryhmäopetus......................98€ (= 1. opiskeluvuoden instrumenttiopetus 22,5min)
Muskari.......................................85€
 
Huomaathan: Ensimmäinen muskarikerta on ilmainen. Jos oppilas ei halua jatkaa ensimmäisen kerran jälkeen, on asiasta ilmoitettava heti Panula-opiston toimistoon. Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan ja viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida)
 

3 Muut maksut

 
Soittimien käyttökorvaus............50€/lukukausi
Kirjaamismaksu.........................15€ (maksetaan ensimmäisessä laskussa)
 
 

Maksukäytänteet

 

Sisaralennus

Sisaralennus, yksilöopetus....- 35€ 
Sisaralennus, muskari..........- 15€
 
Ensimmäinen (vanhin) perheen lapsi maksaa täyden lukukausimaksun Panula-opiston opinnoista (sisarukset ilmoitettava Panula-opiston opintoihin ilmoittauduttaessa). Alennus alkaen toisesta sisaresta.
 

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012:

Lopettamisesta tulee ilmoittaa toimistoon välittömästi.

Lukukauden (siis molempien lukukausien) ensimmäisen työviikon aikana keskeyttävät oppilaat maksavat todistusmaksun. Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Todistusmaksu peritään lähtökohtaisesti aina. Se peritään myös Panula-opiston entiseltä oppilaalta, mikäli todistuksen kirjoittaminen edellyttää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista todistukseen.

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä (oppilaasta riippumattomista syistä) enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.