Polku: / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Maatalouslomitus / Maatalousyrittäjälle

Maatalousyrittäjälle

Otathan huomioon varatessasi vuosiloman
Varaa vuosilomasi vähintään 2 kk etukäteen, sesonkiajat 5 kk etukäteen. Monena vuonna jo lomahakemuksista (lokakuulla) on tullut enemmän sesonkiajan tilauksia kuin on mahdollista lomittaa.
SESONKIAJAT
Hiihtoloma (viikko 9 ja sitä edeltävä viikonloppu)
Kesäloma (n. 10. kesäkuu – 10. elokuuta)
Syysloma (viikko 42 ja sitä edeltävä viikonloppu)
Joulukuu/välipäivät (1. joulukuu - 6. tammikuu)

Sesongit ovat yleensä täysin varattuja 3 kuukautta etukäteen. Tasapuolisuuden vuoksi toivomme, että kaikki varaisivat korkeintaan 3-4 pv/talo koulujen lomaviikkojen aikana. Olisi myös hyvä, jos tilat joissa ei ole kouluikäisiä lapsia, sijoittaisivat lomansa muulloin kun koulujen syys- ja hiihtolomaviikoille.
Varatessasi lomamatkan lähelle, kauas tai oikein kauas, niin olethan saman tien yhteydessä lomatoimistoon.
Helpoin tapa on toimia lomitusnetin kautta. Ratkaisevaa on se ajankohta, milloin vuosiloma-ajankohta on varattu. Mikäli samalle ajankohdalle varataan sama lomittaja kahdelle yrittäjälle varausajankohta ratkaisee.
Viikonloput ja koulujen loma-ajat ovat varattuja jo puolikin vuotta aikaisemmin. Myös eri tapahtumien ajankohdat näkyvät varauksissa.
Vinkki! Kannattaa esittää, että lomatoimenohjaajat sijoittavat heti alkuvuodesta lomasi (26 päivää) tasaisesti koko vuodelle. Näin vuosilomaa on tasaisesti koko kalenterivuoden ajan.

Lomittajat ovat yleensä varattuja:

0-4 viikon päästä
100-80 % lomittajista on varattu. Muutamalla lomittajalla voi olla 3-5 pv vapaana, joskus jopa viikonloppuna. Lomitukset on yleensä jo ilmoitettu kirjallisesti – ei voi enää vaihtaa lomittajaa.

5-8 viikon päästä
Ehkä ½ lomittajilta löytyy 3-5 pv vapaana. Jotkut lomittajat voi olla vielä viikonloppunakin vapaana. Joitain lomituksia ei ole vielä ilmoitettu, joten lomittajan vaihto voi olla mahdollista.

9-16 viikon päästä
Ehkä ½ lomittajille on joitain varauksia jo tiedossa, yleensä 3-4 lomittaja-vaihtoehdoista pystyy löytämään teille sopivan lomittajan.

 Jos on viime hetken lomitustoive
Ei ikinä tiedä vaikka olisi joku vapaana, kokeile.
• leikkaukset peruuntuu/siirtyy
• lomittajien lomat peruuntuu

Muistathan lomaa tilatessasi kertoa
• Onko kyse molempien yrittäjien lomasta?
• Tarvitaanko tilalle yksi vai useampi lomittaja?
• Kuka tekee toisen työosuuden, jos se ei ole toinen lomansaaja? Toisen yrittäjän sijaisena toimivan on kyettävä tekemään ja neuvomaan tilan työt loman aikana, mikäli tulee tarvetta (esim.lomittaja sairastuu).
Ketkä saavat maatalouslomitusta?
Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on pakollinen MYEL - vakuutus tai vakuutushakemus vireillä MELAssa.
Lomituspalveluita voi saada myös osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat tai kun MYEL-vakuutus jatkuu eläkkeen rinnalla.
Kotieläintalouden harjoittaja, jolla on vähintään 6 kotieläinyksikköä.
Maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa 26 päivää ja tarvittaessa sijaisapua. Maksullista lomitusapua voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa. Vuosiloman saaminen edellyttää päätoimista kotieläintalouden harjoittamista.
Lisätietoja lomaoikeudesta
www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/lyhyesti-lomituksesta

Sijaisapu
Jos olet menossa lääkäriin, soita/lähetä viesti heti meillekin.
Jos meillä olisi huomiseksi vapaata työvoimaa, meidän täytyy etsiä heille töitä kohta klo 12 jälkeen. On varsin harmittava työllistää 3 lomittajaa ja kuulla sitten klo 15 että ”olin aamulla lääkärissä ja sain sairauslomaa…”. Jos ajattelet, että sijaisapusi jatkuu, kerro sekin meille mahdollisimman ajoissa.

Mitä aikaisemmin soitat meille, sitä paremmin meillä on aikaa löytää sinulle lomittaja


Sijaisavun hakeminen
Sijaisapua haetaan kirjallisesti, myös tekstiviesti käy kirjallisena hakemuksena. Päätös sijaisavusta annetaan aina kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomittajan allekirjoittaman selvityksen lomituksen toteutumisesta. Sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset sijaisavun hakemista varten (esim. sairauspäivärahapäätökset Kelalta tai Melalta) yrittäjän pitää toimittaa paikallisyksikköön viipymättä.

Sijaisapuperusteet
• sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys
• kuntoutustuki
• kuntoutus
• työkykyä ylläpitävä toiminta
• raskaus ja synnytys
• isyysloma
• ottolapsen hoito
• alle 3 - vuotiaan lapsen hoito
• alle 10 - vuotiaan lapsen sairastuminen
• varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
• lähiomaisen kuolema ja hautajaiset
• yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen

Sijaisavusta peritään maksu. Tuntimaksu on 3 euroa + 1/5400 vuoden alussa voimassa olevasta MYEL-työtulosta. MELA ilmoittaa vakuutetuille kunkin henkilökohtaisen sijaisapumaksun suuruuden. Jos yrittäjällä ei ole voimassa olevaa MYEL-vakuutusta, sijaisapumaksun perusteena käytetään viimeksi voimassa ollutta MYEL-työtuloa. Kaikki lomituksen maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Tärkeitä määräaikoja maatalousyrittäjille
Työkyvyttömyyden perusteella annettavan sijaisapuoikeuden muuttuessa riippuvaiseksi Kelan tai tapaturmayhtiön myöntämästä päivärahasta, maatalousyrittäjien on hyvä muistaa eri etuuksissa olevat hakuajat.
Tapaturman sattuessa
- vahinkoilmoitus Melaan 30 päivän kuluessa vahingon sattumisesta
- päivärahaa voi saada, jos sairausloma kestää vähintään vahinkopäivä + 3 päivää
- päivärahaa maksetaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä, kaikilta viikonpäiviltä, enintään vuoden ajan
Sairastuessa
- lyhyt sairausloma = lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää tai alle
- hakemus Melaan Mela-sairauspäivärahasta 2 kk:n sisällä sairastumisesta
- Mela-sairauspäivärahan omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää
- Mela-sairauspäivärahaa maksetaan joka viikonpäivältä
- pitkä sairausloma = pidempi kuin lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää
- hakemus Kelaan 2 kk:n sisällä sairastumisesta
- sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä (sijaisapua voi saada aikavälin kaikille päiville)

Maksullinen lomitus
Vuosiloma- ja sijaisapulomitustöiden lisäksi maatalousyrittäjä voi saada maksullista lomittaja-apua. Tuettua maksullista lomitusta voi saada tilan jokainen vuosilomaan oikeutettu yrittäjä enintään 120 tuntia vuodessa. Maksun suuruus on sidottu lomittajien palkkatasoon vastaten suurin piirtein lomittajan peruspalkkaa. Myös maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomittaja-apua. Maksullista lomituspalvelua voi saada kaikkina viikonpäivinä. Maksullinen lomitus ei saa kuitenkaan estää muiden lomansaajien vuosilomien ja sijaisavun järjestymistä.

Lomituspalvelujen järjestäminen
Suupohjan alueella lomituspalveluja haetaan Kauhajoen maatalouslomituksen paikallisyksiköstä,
Kauhajoen kaupungintalo
Hallintoaukio, PL 500
61801 KAUHAJOKI

Itsejärjestetty lomitus
Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Lomat voi pitää yhtä aikaa tai erikseen muiden perheenjäsenten kanssa. Lomaan voi sisältyä niin monta pyhäpäivää kuin yrittäjä haluaa. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksen itse, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen paikallisyksikölle. Ilmoitus täytyy tehdä myös, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnallisen lomituksen piiriin. Molemmissa tapauksissa ilmoitus pitää tehdä kirjallisesti paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Siirtyminen tapahtuu seuraavan vuoden alusta.
Maatalousyrittäjä voi hankkia lomittajan lomituspalveluja tuottavalta yrityksestä tai käyttää itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa lomittajaa. Lomittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lomituspalvelujen hakeminen
Vuosilomaa haetaan kirjallisesti paikallisyksikön määräämän hakuajan kuluessa. Kauhajoen paikallisyksikön alueella vuosilomien hakuaika on yleensä lokakuu. Vuosilomaoikeutta on haettava riippumatta siitä, kuuluuko yrittäjä paikallisyksikön järjestämän lomituksen piiriin vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Yleensä hakemus tehdään paikallisyksikön lähettämällä hakemuslomakkeella.

Sijaisavun hakeminen
Sijaisapua haetaan kirjallisesti, myös tekstiviesti käy kirjallisena hakemuksena. Päätös sijaisavusta annetaan aina kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomittajan allekirjoittaman selvityksen lomituksen toteutumisesta. Sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset sijaisavun hakemista varten (esim. sairauspäivärahapäätökset Kelalta tai Melalta) yrittäjän pitää toimittaa paikallisyksikköön viipymättä.

Muutoksenhaku
Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus hakea oikaisua MELA:lta paikallisyksikön vastuuhenkilön hänelle antamista päätöksistä, kuten vuosiloma- ja sijaisapuoikeuksista, itsejärjestetyn lomituksen korvauksista ja maksullisen lomituksen maksuista.