Lomakkeet

Lomakkeet
Sijaisavun hakulomake lomake
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp ansökan
Itsejärjestetyn lomituksen korvaushakemus lomake
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice ansökan
Valtakirja sijaisavun hakemiseen lomake
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp blankett
Vuosilomahakemus vuodelle 2021 voi tehdä jo sähköisenä melan sivuilla 
Lantbruksföretagares ansökan om semester 2021 transaktionstjänst Mela hemsite

MELAn sivuilta löytyy lomituspalveluiden lomakkeita suomen- ja ruotsinkielisinä PDF-muodossa: lomakkeet