Polku: / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Maatalouslomitus

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut Kauhajoen kaupungille

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän lomituspalvelut ja lomituksen palveluksessa oleva henkilöstö on 1.4.2020 alkaen siirtynyt Kauhajoen kaupungille. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on neljä hallintohenkilöä ja 54 lomittajaa. Siirto ei aiheuta olennaisia muutoksia lomituspalveluiden toimintaan. Suupohjan maatalouslomituksen paikallisyksikkö jatkaa tutuissa tiloissa Teknologiakeskus Logistiassa.

Toimeksiantosopimuksella Kauhajoen kaupunki sitoutuu toimimaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtimaan edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Kristiinankaupungin ja Kauhajoen kaupungin sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat käsittävällä alueella.

HUOM! Koronavirustilanteen vuoksi asiointi lomatoimistoon puhelimitse tai sähköpostilla.
Paperit voi jättää lomatoimiston oven vieressä olevaan postilaatikkoon tai Logistian ulko-oven postilaatikkoon.
Puhelimitse tavoittaa ma-pe klo 8-15.
Lisätiedot Piia Kesti, p. 043 824 2829, piia.kesti@suupohja.fi
 

Lomituksen tiedot ovat vielä tässä vaiheessa vanhassa osoitteessa:  
http://sek.suupohja.fi/lomituspalvelut