Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Vapaat tontit

Kauhajoen kaupungilla on voimassa ns. tonttikampanja AO ja AP tonteista rajattujen tonttien osalta. AR- ja AKR-tonti eivät kuulu kampanjaan, eivätkä teollisuustontit.  Tonttikampanjan tiedot löydät alla olevan linkin takaa. Tonttikampanja on voimassa 15.12.2020 saakka rajattujen tonttien osalta. Tonttikampanjan tonttitarjonta on monipuolinen.

Tonttikampanja tämän linkin takaa.

 

Muu Kauhajoen kaupungin tonttitarjonta

Kaupunki tarjoaa tontteja asumiseen sekä teollisuuden ja liiketoiminnan tarpeisiin. Tonttivarauksia otetaan vastaan kaupungintalon III kerroksessa, teknisten palvelujen toimialalla. Asuntotonttien varausmaksu on 200,00 euroa,jonka maksamalla vahvistuu tonttivarus yhdeksi vuodeksi. Voimassaoleva varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa.

Tonttivaraus

Tonttiasioissa voi ottaa yhteyttä teknisten palvelujen toimialalle/ tekninen johtaja Harri Virtanen p. 040 551 5754 tai asuntosihteeri Leena Ranta p. 040 195 4009.

 

Asuintontteja

Kartta tonttialueista

Kauhajoen kaupungin markkinoimat AO ja AP tontit kuuluvat tonttikampanjaan. Tiedot tonttikampanjasta löydät tämän linkin takaa.
Tonttikampanjaan eivät kuulu kaupungin AR ja AKR-tontit. Tietoja varattavissa olevista AR ja AKR tonteista löydät tämän sivun alaosasta.

ÄIJÄLÄ

Äijälän alueen asemakaavakartta  

Asuinkerrostalotontit eli AKR-tontit, joihin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia kerrostaloja tai rivitaloja, joissa asunnot sijoittuvat enintään kahteen kerrokseen. Myyntihinta on 11,00 euroa/ m2, johon lisätään puuston arvo.

AKR-tontti 1 korttelissa 3242 pinta-ala 4210 m2 ja hinta 46.310 euroa + puuston arvo

AKR-tontti 2 korttelissa 3242 pinta-ala 4455 m2 ja hinta 49.005 euroa + puuston arvo

AKR-tontti 1 korttelissa 3246 pinta-ala 4970 m2 ja hinta 54.670 euroa + puuston arvo

AKR-tontti 1 korttelissa 3248 pinta-ala 3325 m2 ja hinta 36.575 euroa + puuston arvo

AKR-tontti 2 korttelissa 3248 pinta-ala 3165 m2 ja hinta 34.815 euroa + puuston arvo

AKR-tontti 1 korttelissa 3276 pinta-ala noin 3240 m2 hinta 35.640 euroa + puustona arvo

Alueelle rakennettavat rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon ja ne suositellaan liitettäväksi Suupohjan seutuverkko Oy:n tietoliikenneverkkoon, jonka johtaminen tontin rajalle sisältyy tontin neliöhintaan. Tonteille pääsee rakentamaan heti.

Uusien tonttien kaavaote            Havainnekuva uudesta alueesta

 

VAPAAT RIVITALOTONTIT:

Rivitalotontteja on tarjolla Aronkylän alueella hintaan 4,00 e/m2 sekä Kalkunmäen alueella hintaan on 6,00 e/m2, johon lisätään erikseen arvioitu puuston hinta.

 

KALKUNMÄKI

Kalkunmäen VII  alueen asemakaava:
Kalkunmäen V ja VI  alueen asemakaava:
Kalkunmäessä vapaana korttelit 3211 ja 3212

 

KYLÄTAAJAMAT

Tontteja asumiseen on keskustaajaman lisäksi kyläkeskuksissa eli Hyypän, Ikkeläjärven, Kainaston, Nummijärven ja Päntäneen taajamissa.

Hyypän, Ikkeläjärven, Kainaston, Nummijärven ja Päntäneen taajamissa tontteja, joiden hinta on 1,00 euroa/m2. Lisäksi tien rakentamiskorvauksena peritään 166,70 euroa/tontti. Päntäneen palstoitussuunnitelma.

 

VAPAAT TEOLLISUUS- JA LIIKETONTIT:

Jos olet kiinnostunut teollisuus- tai liiketonteista, ota yhteyttä tekninen johtaja Harri Virtaseen p. 040 551 5754.

Teollisuustontteja on myytävänä mm. Aronkylän ja Panulan teollisuualueilla 1,30 euroa/m².

Yksittäisiä liiketontteja löytyy mm. Toivakka/Filppulan alueelta 6,00 euroa/m2 ja Aronkylän alueelta 5,00 euroa/m2 sekä kyläkeskuksista.

 

LOMA-ASUNTOTONTIT

Kauhajoen kaupunki tarjoaa Ikkeläjoen varrella, Lamminmaan ranta-asemakaava-alueella kahdeksaa loma-asuntotonttia.
- Loma-asuntotontit annetaan varattaviksi tarjousten perusteella.
- Tonteista peritään normaali varausmaksu ja muuten tontit luovutetaan samoilla ehdoilla kuin asuntotontit
- Tonteilla on kolmen vuoden rakentamisvelvoite ja kauppahinnan suuruinen sopimussakko, ellei rakentamisvelvoite toteudu
- Tonteista luovutetaan yksi kutakin varauksen tehnyttä taloutta kohden
- Kaupunki antaa tonttien pohjahinnaksi 8.000 euroa/tontti
- Tien rakentaminen kuuluu tonttien ostajien hoitaa itse omalla kustannuksellaan.

Kirjalliset tarjoukset loma-asuntotonteista voi jättää
Kauhajoen kaupunki, Teknisten palvelujen toimiala, PL 500, 61801 Kauhajoki. 
Kuoreen tunnus "Loma-asuntotontti". Kaupungilla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Lamminmaan ranta-asemakaavaa

Laajempi kartta Lamminmaan ja Sahankylän alueesta, jossa tontit merkitty keltaisella.