Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Tonttikampanja

Hinta AO-tontti 150 e, AP-tontti 350 e. Mahdollinen tontilla oleva puusto kuuluu kaupaan ilman korvausta.
Lisäksi  peritään lohkomismaksu ja kauppaan liitttyvät muut kulut kuten todistusmaksut ja kaupanvahvistusmaksu.
Luettelo kampanjassa myytävistä tonteista löytyy täältä.

Tontteja ei varata. Tontit myydään siinä järjestyksessä kun ostaja ilmoittaa ostohalukkuutensa
Kauhajoen kaupungintalolle saapumalla (3.kerroksen neuvonta). Ostoilmoituksia otetaan vastaan 1.8. 2019 klo 9 alkaen 3. kerroksen neuvonnassa.
Tavoitteena on tehdä kaupat sähköisinä kauppoina.

Kaupan ehdot: (kauppakirjaluonnos)
 

  1. Ostaja voi olla yksityishenkilö tai yritys. Puolisot (avo- tai aviopuolisot) katsotaan yhdeksi ostajaksi.
  2. Kampanjaa ilmoitettuja tontteja voi ostaa vain yhden/ostaja kampanjan aikana. Seuraava tontti myydään normaalilla myyntihinnalla.
  3. Ostaja sitoutuu hakemaan tontille rakennuslupaa asemakaavan mukaiselle asuinrakennushankkeelle vuoden kuluessa kaupan allekirjoituspäivästä ja ko. rakennuksen rakennekatselmus tulee olla hyväksytysti suoritettu kahden vuoden kuluessa kaupan allekirjoituksesta. Mikäli rakennuslupaa ei ole haettu määräajassa tai asuinrakennuksen rakennekatselmusta ei ole suoritettu määräajassa hyväksytysti, kauppa puretaan. Sopimussakkona kaupan purussa peritään 1000 euroa. Rakennusluvan hakemisen määräajalle, rakennekatselmuksen määräajalle tai rakentamisvelvoitteelle ei myönnetä jatkoaikaa.
  4. Kampanjatonttien luovutus edelleen rakentamattomana on kielletty. Mikäli ostaja kiellosta huolimatta luovuttaa tontin kolmannelle, peritään luovittajalta tontin alentamaton arvo eli ns. normaali myyntihinta sekä sopimussakkona 1000 euroa.
  5. Tontit myydään teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä.
  6. Muilta osin noudatetaan kaupungin normaaleja tontin myyntiehtoja.

Kampanjatontit  →