Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä kaavoitusta täydentäviä paikallisia määräyksiä, jotka on huomioitava sekä rakennusta suunniteltaessa että hanketta toteutettaessa.

Taksa

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteissa on annettu tarkastus- ja valvontatehtävien taksa, jonka mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maksut kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Rakennusvalvontataksa 1.1.2017 alkaen