Linkit

 

Jätevesiuudistus

Jätevesiuudistus - Keitä se koskee ja mitä tulee tehdä?

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika-alueiden karttapalvelu

 

Yleisen tien tieliittymän lupahakemus, joka toimitetaan ELY-keskukseen.

Kotitalouksien on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava sekä ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottokatselmusta että ennen loppukatselmusta. Lisätietoa aiheesta www.vero.fi.

Rakentajan oppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa rakentamista ja korjaamista miettivien tueksi.

Etera on julkaissut oppaan Kotitalous työnantajana. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa palkan maksamisesta työn suorittajille.

Motivan koordinoima energianeuvontasivusto www.eneuvonta.fi

Kaivutöissä on hyvä varmistaa kaapeleiden sijainti Carunan kaapelinäyttö. Katso myös www.kaivulupa.fi ja https://johtotietopankki.fi/.
Telia Finland Oy:n kaapelitiedustelut Verkkoselvitys.fi.