Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennuslautakunta huolehtii toimialaansa kuuluvien lupamenettelyiden sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä.

Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun  huomioon ottamisesta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät katselmukset ja antaa ohjeita rakentajille, seuraa rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- ja kaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat rakentamisen lupa-asioiden ja valvonnan lisäksi mm. suunnittelutarveratkaisut.

Rakennusvalvonta arkistoi lupapäätökset liitteineen, joihin kuuluvat mm. vahvistetut pääpiirustukset sekä muut selvitykset, jotka ovat olleet tarpeen rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseksi. Arkistosta haettavan aineiston löytämiseksi tarvitaan kiinteistön osoite, kiinteistötunnus sekä lupavuosi, kohteen käyttötarkoitus ja luvan hakija.

Lisätietoja saa rakennusvalvonnasta:
rakennustarkastaja Esa Alapiha, puh. 040 822 2262
rakennustarkastaja Pasi Lassila, puh. 0400 173 214
rakennustarkastaja Timo Niemi, puh. 040 823 8332

palvelusihteeri Sirkku Paavola, puh. 040 673 9396

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi