Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten
asuntoihin

Korjausavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta  ympärivuotisesti.
ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi  henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen sekä omistaa asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa.
Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Avustuksen hakija voi hakea korjausavustusta kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi sekä sieltä löytyy myös tarkempia tietoja avustettavista toimenpiteistä sekä lomakkeita. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä.
Hakemuksen voi tehdä myös paperisena ja lähettää ARA:aan.

Kauhajoen kaupungilla lisätietoja avustuksista antaa asuntosihteeri Leena Ranta
puh. 040 195 4009  tai etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi
Etelä-Pohjanmaan alueella asuntojen korjausneuvontaa antaa Vanhustyön keskusliitosta rakennusmestari Harri Hietikko, puh. 0400 260962 tai harri.hietikko@vtkl.fi.
 

Korjausavustushakemus