Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut seuraavat kaavaehdotukset:

Tarkistettu vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaupan suuryksiköitä koskevaan asemakaavanmuutosehdotukseen on tehty tarkistuksia, joten se pidetään rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä

Tarkistettu kaavanmuutosehdotus koskee kortteleita 1114, 1115, 2001, 2020, 2039, 2153, 3017, 5001, 5002, 5004, 5006, 5152, 6510 - 6517 ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 49,4 ha.

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Rauska

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotusAronkylä

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Kuja-Kokko

Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Tarkisteun kaavaehdotuksen selostus

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 21.12.2018 - 1.2.2019.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 1.2.2019.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIHEKAAVA III TURVETUOTANTO, SUOLUONTO JA BIOENEGIA

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä seudullisesti merkittävien energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäyttötarpeita. Vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on julkaistu E-P:n liiton Internet-sivuilla. Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava III:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Maakuntajohtaja Asko-Peltola, puh. 0400 590 123
Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä, puh. 040 356 8044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi