RSS

Uutiset ja kuulutukset

 

Takaisin

Caruna Oy toteuttaa Kauhajoen kaupungin Päntäneen alueella sähköverkon saneerausta

MRL 161§ YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITIEIDEN SIJOITIAMINEN
232-876-1-0 YHTEINEN VESIALUE: Päntäneenjoki, Mustaisluoma ja Pajuluoma
Caruna Oy toteuttaa Kauhajoen kaupungin Päntäneen alueella sähköverkon saneerausta. Jotta yhtiömme pystyy täyttämään meille lain asettaman velvollisuuden häiriöttömään sähköntoimitukseen asiakkailleen, on yhtiön velvollisuus rakentaa ja ylläpitää sähkönsiirtoon liittyvää verkostoa ja siihen kuuluvia teknisiä laitteita. Saneeraus kuuluu Caruna Oy:n sähköverkon säävarmuutta parantavaan Vahva Verkkohankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa 20 kV:n sähköverkon säävarmuutta maakaapeloinnilla. Rakennamme samalla myös yksittäisiä asiakkaita palvelevia 0,4 kV kaapeleita.
20 kV:n sekä 0,4 kV:n kaapelit sijoitetaan kiinteistölle 232-876-1-0 YHTEINEN VESIALUE. Maakaapeleilla korvataan nykyiset ilma linjat, jotka puretaan saneerauksen yhteydessä. Vesistön alituksesta on haettu ELYkeskukselta lausunnot ja vesistön alituksessa tullaan noudattamaan ELY-keskuksen asettamia edellytyksiä. 20 kV:n sekä 0,4 kV:n suunnitellut vesistöjen alituskohdat sekä ELY-keskuksen lausunnot ovat nähtävillä Kauhajoen kaupungin ilmoitustaululla 14 vuorokauden ajan tästä ilmoituksesta.
Saneerauksen pääurakoitsijana toimii Netel Oy. Lisätietoja suunnitelmasta:
Jani Eilola, Sähköverkkoasiantuntija 0505477876 jani.eilola@netel.fi
nelel
06.09.18
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Punaisen tuvan kokoontumistilat (01.05.19)
Ensi toimintakauden varhaiskasvatuskerhoissa on vielä tilaa (27.03.19)
Varhaiskasvatukseen haetaan sijaisia (22.02.19)
Linja-autoaseman odotustila avoinna (19.02.19)
Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 (29.11.18)
Caruna Oy toteuttaa Kauhajoen kaupungin Päntäneen alueella sähköverkon saneerausta (06.09.18)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5. (25.05.18)
Sähköverkon saneeraus Kauhajoen alueella (18.05.18)
YV Arviointiselostus, Suolakankaan tuulivoimahanke (16.05.18)
Kaivuohje, kaivutyön suorittamisesta kaupungin alueilla (04.08.16)
Kauhajoen kaupunki kuuluu rakennuspalveluiden osalta käännetyn arvonlisäveron piiriin (12.12.14)

<< < > >>

 

Kaupungin viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri