Polku: / Hallinto / Talous ja verotus / Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

 

Kaupunginjohtajan katsaus

Kauhajoen kaupungin tilinpäätös vuodelle 2019 on 5 885 428,78 euroa ylijäämäinen.Ylijäämäinen tulos selittyy erityisesti valtuuston alkuvuodesta 2019 tekemällä päätöksellä, jossa Kauhajoen kaupungin omistamista Fortum Oyj:n osakkeista myytiin 50 %. Myyntivoitto uudelleen sijoitettiin varainhoitosalkkuihin. Osakemyynnin taloutta kohentava vaikutus oli 8 170 000 euroa osinkotulojen menetys huomioiden. Lisäksi taloutta tasapainotti kaupungille myönnetty 1 000 000 euron harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Mahdollisuuksia parempaankin tulokseen oli, kun oma toiminta alitti toimintakatteen reilulla 500 000 eurolla. Lopputulosta heikensi kuitenkin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän reilu 3 000 000 euron arvioitua suurempi maksuosuus sekä verotulojen 2,3 miljoonaa euroa talousarviotietoja pienempi kertymä. Valtio kompensoi verotulomenetystä 587 950 euron valtionosuuden korotuksella. Toimintavuoden aikana tehtiin lisäksi poistoihin alaskirjaus 357 000 euroa palvelutuotannosta poistuneista hyödykkeistä.

 

Kun vuoden 2019 ylijäämä kirjataan kaupungin taseeseen, jää katettavaa alijäämää edelleen 7 314 857,39 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kertynyt katettavaa alijäämä oli 13 200 286,17 euroa. Vaikka summa pieneni huomattavasti, on kaupungilla suuria haasteita kattaa tuo alijäämä velvoitteen mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupungin taloutta koettelee erityisesti väestön väheneminen ja vanheneminen. Syntyvyyden pieneneminen ja samalla työikäisen väestön väheneminen haastaa työvoiman saatavuuden ja sitä kautta työpaikka- ja verokehityksen. Tasapainottamista tarvitaan tulevina vuosina erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon osalta, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Kauhajoen kaupunki tarvitsee sote-ratkaisun, tarkoittaa se sitten maakunnallista ratkaisua tai alueellista Suupohjan kuntien ratkaisua koskien palveluverkkoa tai tuotantotapaa. Maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019, on valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu ollut vähintäänkin epäselvää. Kuntiin ei vielä ole kantautunut tietoja sen enempää rahoitusmallista kuin aikataulustakaan. Selvää on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä tulee jatkossakin ohjata ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan, lapsiperheitä ja kotona asumista tukevaan suuntaan.

 

Vuonna 2019 toteutettiin investointeja 6 061 658 euron arvosta, suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Koulukeskuksen J-osan liikuntasalin ja Nuorisotalo Räimiskän peruskorjaukset. Investointiohjelman toteuttamiseksi nostettiin pitkäaikaista lainaa 5 500 000 euroa. Samaan aikaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5 209 539 euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 2 000 000 eurolla. Lainamäärä kasvoi siten yhteensä 2 290 461 euroa edellisvuoteen verrattuna.

 

Vuosi 2019 oli Kauhajoen kaupungin uuden strategian ensimmäinen toimeenpanovuosi. Kaupungin uusi strategia vuoteen 2025 saakka hyväksyttiin marraskuussa 2018. Strategian visiona on, että Kauhajoki on eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla Koolla. Strategia painottuu hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan.  Strategian mukaisesti myös kaupungin organisaatiota uudistettiin vuoden 2019 alusta lähtien siten, että sivistyspalvelut jaettiin kahteen toimialaan kasvatus- ja opetuspalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Myös hallintopalveluissa tehtiin työnjaon ja prosessien kautta uudelleenjärjestelyjä. Strategian mukaisesti organisaatiota uudistetaan joulukuussa 2019 tehdyn päätöksen mukaan edelleen elinkeino- ja kehittämispalveluissa. Tuolloin kaupunginvaltuusto päätti, että Kauhajoen kaupunki aloittaa omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden tuottamisen vuoden 2020 alusta. Lisäksi kaupunki ilmoitti olevansa valmis hoitamaan Suupohjan ja Kristiinankaupungin maatalouslomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkaminen yhdessä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa aloitettiin ennen vuodenvaihdetta.

Tätä katsausta kirjoittaessa elämme historiallisia aikoja. Suomen hallitus on yhdessä Tasavallan Presidentin kanssa 16.3.2020 todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot koronavirusepidemian vuoksi. Kiinasta lähtöisin oleva koronavirus on saavuttanut ensin Euroopan ja nyt myös Suomen. Häiriötilanne on vaikea, todennäköisesti pitkäkestoinen ja se vaikuttaa elinkeinoelämään ja verotulojen kautta kuntienkin talouteen. Poikkeustilanteen hallitsemiseksi hallitus otti käyttöön valmiuslain mukaisia toimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet myös Kauhajoella kaupungin peruspalveluiden hoitamiseen. Erityisesti kasvatuksen ja opetuksen toimialalla vaikutukset ovat merkittävät, kun lähiopetusta tarjotaan ainoastaan esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Muut opiskelevat etäopetuksessa. Lähes kaikki kaupungin hyvinvointipalvelut ovat keskeytyneinä ja julkiset kokoontumiset on kielletty. Tavoitteena on hillitä epidemian huippua.

Odotettavissa on, että kuntien talouden osalta koronaepidemian vaikutus tulee näkymään ensisijaisesti verotuloissa negatiivisena kehityksenä ja lisäyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Tilanteella on heikentäviä vaikutuksia työllisyyteen, jo nyt lukuisat yritykset ovat sulkeneet oviaan ja lomauttaneet henkilöstöään.Suomen Pankki ennusti 18.3.2020, että koronavirus aiheuttaa Suomeen taantuman ja BKT supistuu 1,5-4 prosenttia vuoden 2020 aikana. Kuntaliiton ensiarvioiden mukaankoronavirusepidemian myötä kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa. Sote-menojen kasvu heikentää kuntataloutta vähintään 400 miljoonaa euroa. Maksu- ja myyntituottojen pieneneminen vähentää kuntien tuloja noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi muut talousvaikutukset, esimerkiksi pelastustoimen kustannusten kasvu, heikentävät kuntataloutta yli 100 miljoonaa euroa. Kuntakohtaisia vaikutusarvioita ei ole vielä saatu.

Näin maaliskuun lopulla tarkasteltuna, kun elämme keskellä edellä mainitun koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta ja epävarmuutta, vuosi 2019 näyttää kaikesta organisaatiouudistamisesta, hallinnon järjestelyistä ja muista muutoksista huolimatta varsin tutulta ja turvalliselta. Kauhajoen kaupungin henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat antaneet luottamuksensa ja oman työpanoksensa kehittämiseen ja olemme päässeet kaupungin omassa toiminnassa toteuttamaan uutta strategiaamme ja onnistuneet perustehtävässämme, kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisessavarsin hyvin.  Haluankin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Vuosi 2020 tulee vaatimaan meiltä poikkeuksellisen paljon työtä ja yhteishenkeä, jolla selätämme käsillä olevat vaikeat ajat.

Kauhajoella 23.3.2020

Linda Leinonen

kaupunginjohtaja