Varhaiserityiskasvatus


Varhaiserityiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat

Tuen tarvetta saattaa lapsella esiintyä esimerkiksi

Erilaisten tukitoimien tarkoituksena on auttaa lasta kehittymään ja oppimaan sekä selviämään päivästä ryhmän täysivaltaisena jäsenenä tuen tarpeesta huolimatta.

Kolmiportaisen tuen -malli

Kauhajoella on käytössä kolmiportaisen tuen malli, joka mahdollistaa jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Kolmiportaisen tuen avulla lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä kasvattajien ja vanhempien kanssa säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) toimii Kauhajoen päivähoidon eri yksiköissä sekä perhepäivähoidossa. Tarvittaessa VEO konsultoi myös muun muassa seurakunnan kerhoissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä kotona hoidossa olevien lasten tukitoimia mietittäessä. Lapsen edun turvaamiseksi on työssämme ensiarvoisen tärkeää yhteistyö vanhempien sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tarja Nykänen
puh. 040 173 8002
e-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi
 
vt. varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Mirja Risku-Rajala
puh. 043 820 0076
e-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / Filppulan päiväkoti
Maisa Oravamäki
puh. 0400 627 839
e-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi