Polku: / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Maaseutuhallinto / Ajankohtaista
Kriisituet sianlihan- ja maidontuottajille haettavissa - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/kriisituet-sianlihan--ja-maidontuottajille-haettavissa.aspx#sthash.zEGyPhMJ.dpuf
Eläinmääräilmoitus tehtävä Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016 - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmotukset-2015.aspx#sthash.GzD0UbV9.dpuf
Eläinmääräilmoitus tehtävä Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016 - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmotukset-2015.aspx#sthash.GzD0UbV9.dpuf
Sianlihantuottajat ja maidontuottajat voivat hakea kriisitukea 1.?18.12.2015. Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/kriisituet-sianlihan--ja-maidontuottajille-haettavissa.aspx#sthash.zEGyPhMJ.dpuf

Ajankohtaista

 
Syysilmoitusten palautus viimeistään 31.10.2017
 
Lisätietoja ja ohjeita
 
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa
 
Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11. - 31.3. välisenä aikana. Voit kuitenkin poiketa lannan levittämisen kieltoajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lanntoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.
 
Marraskuussa levitettävästä lannasta on tehtävä ilmoitus viimeistään lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lomakkeella 6027 Lantapoikkeus.
 
Muuta ajankohtaista

Ympäristökorvauksen sitoumusehtoihin liittyvä seuraava muistettava asia on "Peltomaan laatutesti", jonka voi lokakuusta lähtien täyttää ja palauttaa Vipu-palvelun kautta. Laatutesti on palautettava viimeistään 30.4.2018. Laatutesti tehdään kaikista yli 0,5 ha:n peruslohkoista, myös korvauskelvottomista.

Lisää laatutestistä täältä

 

Ympäristökorvauksen muistilista

Ympäristösitoumuksen kalenteri

Hakuopas 2017 

Maaseutuviraston lomakkeet ovat jatkossa saatavilla mavi.fi-sivustolta.