Kauhajoen kaupungin

strategiat, säännöt, ohjeet ja suunnitelmat

H

Hallintosääntö 1.6.2017 lukien

Hyvinvointikertomus 2017-2020

     Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 2015

     Hyvinvointikertomus 2014 - 2015 graafisesti

K

Kaupunkistrategia 2013 - 2016

Koulukuljetussääntö (Päivitetty sivistysltk. 31.5.2017 § 62)

Kulttuurin kehittämisohjelma 2012 - 2020

L

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 - 2020

Liikunnan kehittämissuunnitelma tiivistelmä 2011 - 2020

Liikunnan toimenpideohjelma 2011 - 2020

M, P, R

Maahanmuuttostrategia

Pientalon tulvaturvallisuusopas

Rakennusjärjestys (Hyväksytty valtuustossa 18.5.2015)

S, T, V

Suupohjan yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2016

Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2016

Viestintäohje (Hyväksytty hallituksessa 31.1.2017)

    Graafinen ohjeisto