Hyypänjokilaakson maisema-alueen perustamisselvityshanke

Hyypänlaaksossa toteutettiin vuosina 2006-2009 Hyypän kyläseura ry:n alkuun saattama hanke, jonka tarkoituksena oli selvittää voisiko tästä kauniista kulttuurimaisemasta muodostaa luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen kulttuurimaiseman arvojen esiin tuomiseksi ja vaalimiseksi. Näillä hankkeen sivuilla kerrotaan mistä hankkeessa oli kyse.  Sivut laati projektipäällikkö, maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi. Sivut on päivitetty viimeksi 23.11.2010. Suunnitelmaa voi tarkastella sivulta "KH-suunnitelma" löytyvän linkin takana.

Hyypän kyläseura ry päätti yksimielisesti kokouksessaan 26.3.2008 hakea maisema-alueen perustamispäätöstä ympärisöministeriöstä. Maisema-alue perustettiin ympäristöministeriön päätöksellä 5.8.2009. Aluen nimeksi tuli Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalue.

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamispäätös ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Hankkeesta kertova diashow

Hankkeen projektipäällikön yhteystiedot:

S-posti: marketta.nummijarvi (at) kauhajoki.fi
Postiosoite: Kauhajoen kaupunki, Ympäristöosasto
PL 500, 61801 Kauhajoki

Hyypän kyläseura ry:n silloisen puheenjohtajan yhteystiedot:

Heikki Yli-Korhonen, puhelin 040 - 591 3028

Uutisointia maisema-alueen perustamisesta Internetissä
Metsäalan ammattilehti
Ilkka


Hyyppä ilmakuva

Ilmakuva Hyypänlaakson eteläosasta Kirveskylästä kohti pohjoista. Kuva MN 2006.

Maisemahankealueen rajaus