Polku: / Palvelut / Matkailu ja tapahtumat / Käyntikohteet / Hyypänjokilaakso

Hyypänjokilaakso

Hyypänjokilaakso n. 20 km pitkä, kapea ja verrattain jyrkkärinteinen laakso Kauhajoen eteläosassa. Sen kaunis maaseudun viljelymaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kauniin, avoimen peltomaiseman lisäksi voi Hyypässä ihailla mm. vanhoja pohjalaistalojen rakennusryhmiä. Vanhimmat rakennukset ovat pääasiassa 1800- luvulta ja 1900-luvun alusta.

Maisemaa voi ihailla laakson molemmin puolin kulkevilta teiltä, mutta parhaiten näkymiä avautuu laakson länsipuolelta kulkevalta, Honkajoelle johtavalta tieltä. Matkailupalveluja alueelta löytyy mm. kahvila ja antiikkiliike Hyypän Helmi laakson länsipuolella kulkevan tien varrella. Saman tien varressa etelämpänä on myös kyläkauppa ja postipalvelut.  Laakson voi myös kiertää autolla, sillä itä- ja länsipuolen tiet ovat yhteydessä toisiinsa laakson pohjois- ja eteläpuolella. Parista kohtaa laakson poikki johtaa myös pienempi yhdystie.

Video Hyypänjokilaaksosta

Video Katikan kanjonista

Video Rotola-Pukkilan highland-karjatilasta

Palvelukartta

Maisema-alueen arvoista kertova kartta

Diashow Hyypän maisemista ja maiseman hoitoon liittyvistä hankkeista

Ilmakuva Hyypän Könnönkylästä koilliseen. Kuva MN 2006.

Hyypän maisemaa hoidetaan aktiivisesti

Hyypänjokilaakson maisemaa on hoidettu aktiivisesti kyläläisten voimin sekä julkisrahoitteisilla hankkeilla. Tuö on saanut tunnustusta tuloksistaan. Vuonna 2012 Hyypän kyläseuran, Kauhajoen kaupungin ja Metsäkeskuksen hankkeet voittivat ympäristöministeriönjärjestämän Suomen paras maisemahanke -kilpailun. Hankkeet ottivat osaa myös kansainväliseen maisemahankekilpailuun, josta saatiin kunniamaininta.

Tietoa kilpailusta ja voittaneista hankkeista ympäristöministeriön sivuilla

Information about awarded landscape projects in the EU member countries / European Landscape Convention

Brochure about the awarded landscape preservation projects implemented in the Hyyppä valley, in English 

A 5 min. long video about landscape preservation projects of the Hyyppä valley in English

Kunniakirja: Diploma of the Council of Europe