Varhaiskasvatuksen lomakkeita

Palvelun irtisanominen (varhaiskasvatus) (word)

Palvelun irtisanominen (varhaiskasvatus) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulonselvitys / palvelutarpeen muutos (word)

Varhaiskasvatuksen tulonselvitys / palvelutarpeen muutos (pdf)

Varhaiskasvatusmaksun alennus-/vapautushakemus (word)

Varhaiskasvatusmaksun alennus-/vapautushakemus (pdf)

Yrittäjän tulonselvitys (word)

Yrittäjän tulonselvitys (pdf)

 

Raportteja

- Päiväkotitoiminnan suunnittelutyöryhmän loppuraportti 29.9.2010 / päivähoidon rakennemuutos

- Päivähoidon rakennetta koskevan suunnittelutyöryhmän lisäselvitysraportti 2011 (valt. hyv. 16.5.2011)

- Selevä paletti -hankkeen loppuraportin esittely 31.10.2011

- Selevä paletti -hankkeen loppuraportti

 

Iloa perheeseen -lehti