Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimiala

Vastaa kouluun valmentavasta esiopetuksesta, oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvästä perusopetuksesta sekä peruskoulun jälkeisestä lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta.