Maankäyttöön liittyviä linkkejä


Linkkejä maankäyttöön liittyviin keskeisiin tietolähteisiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Maakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan liitto

 

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, keskeisiä oppaita

Ympäristöministeriön opas tuulivoimarakentamisen suunnittelulle / 2012

Tuulivoimalat ja maisema, opas

Sosiaali- ja terveysministeriö: Asumisterveysohje 2003

Sosiaali- ja terveysministeriö: Asumisterveysopas 2009

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelun ohjearvoista 27.8.2015

Ympäristöministeriö: Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, 2014

Ympäristöministeriö: Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa, 2014

Ympäristöministeriö / Di Napoli: Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, 2007

Ympäristöministeriö / Koistinen: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset 2004

BirdLife Finland: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa, 14.5.2014