Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut seuraavat kaavaehdotukset:

ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS KESKUSTAN ALUEELLA KORTTELISSA 1031

Noin 1,4 ha:n suuruisen rakentamattoman alueen asemakaavanmuutosehdotus keskustan alueella korttelissa 1031. Alue rajoittuu pohjoisessa Museotiehen, idässä Prännärintiehen, etelässä Ravikujan jatkeena olevaan kevyenliikenteenväylään ja lännessä Männikön puistoalueeseen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelia helpommin hyödynnettäväksi julkisessa rakentamisessa.

Alueen kaavamuutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 6.4. – 7.5.2018

Asemakaavanmuutosehdotuksen kaavakartta

Selostusehdotus

 

 

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksella muutetaan kortteleiden 1114, 2001, 2020, 2039, 6515, sekä korttelin 1115 tontin 1, 5001 tonttien 2,3,6 ja 7 ja korttelin 5152 tontin 1 käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Kortteleiden 3017, 5004, 5006, 6514, 6517 sekä tontin 1115/2 käyttötarkoitus osoitetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KL), Aronkylässä energiahuollon tarpeisiin varattu tontti muutetaan asuinpientalojen kortteliksi (AP) 6518. Kaava-alueen pinta-ala on n. 42,3 ha.

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Rauska

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Aronkylä

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Kuja-Kokko

Kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Kaavaehdotuksen selostus

Kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 1. - 30.11.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 30.11.2017.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIHEKAAVA III TURVETUOTANTO, SUOLUONTO JA BIOENEGIA

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä seudullisesti merkittävien energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäyttötarpeita. Vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on julkaistu E-P:n liiton Internet-sivuilla. Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava III:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Maakuntajohtaja Asko-Peltola, puh. 0400 590 123
Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä, puh. 040 356 8044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi