Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

ASEMAKAAVAN MUUTOS (2-2020) MÄNNIKÖNKODIN JA TERVEYSKESKUKSEN ALUE

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 16.11.2020. Muutos koskee Männikön kodin (1034 ja 1041) ja terveyskeskuksen (1030) alueen kortteleita sekä niihin liittyviä katu ja viheralueita. 

Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla tekninen@kauhajoki.fi tai kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003.

Kaavaehdotus (kaavakartta)
Kaavaselostusehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan laadinnassa käytetyt selvitykset:

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS (3-2020) KOULUKESKUKSEN JA VUOKSEN ALUE

Tekninen toimiala asettaa nähtäville kaavaehdotuksen ajalle 28.10.-27.11.2020. Muutos koskee Koulukeskuksen ja koulutuskuntayhtymä Vuoksen korttelia (1029) sekä niihin liittyviä katu ja viheralueita. Kaavaehdotuksesta voi jättää mielipiteensä ehdotuksen nähtävillä oloaikana.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina 27.11.2020 klo 15.00 mennessä kaupunginhallitukselle osoitteella Kauhajoen kaupunki, PL 500, 61801 Kauhajoki tai kirjaamo@kauhajoki.fi. Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003. 

Kaavaehdotus (kartta) ja kaavamääräykset 
Kaavaehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupan suuryksikköjä koskeva asemakaavan muutos on ollut vireillä 2015 vuodesta lähtien. Tavoitteena on viedä kaava valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2020.

Tarkistettu kaavanmuutosehdotus koskee kortteleita 1114, 1115, 2001, 2020, 2039, 2153, 3017, 5001, 5002, 5004, 5006, 5152, 6510 - 6517 ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 49,4 ha.

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Rauska

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotusAronkylä

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Kuja-Kokko

Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Tarkisteun kaavaehdotuksen selostus

 

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN KOKONAISUUDISTUS

Keväällä 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin.

Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2018. Hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on parhaillaan odottamassa käsittelyä. Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi. 

Lisätietoja maakuntakaavoista saa Etelä-Pohjanmaan liitosta, mm. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi