Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut seuraavat kaavaehdotukset:

Tarkistettu vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaupan suuryksiköitä koskevaan asemakaavanmuutosehdotukseen on tehty tarkistuksia, joten se pidetään rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä

Tarkistettu kaavanmuutosehdotus koskee kortteleita 1114, 1115, 2001, 2020, 2039, 2153, 3017, 5001, 5002, 5004, 5006, 5152, 6510 - 6517 ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 49,4 ha.

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Rauska

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotusAronkylä

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Kuja-Kokko

Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Tarkisteun kaavaehdotuksen selostus

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 21.12.2018 - 1.2.2019.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 1.2.2019.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN II VAIHEMAAKUNTAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN 24.6.-6.9.2019

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee kauppaa, keskustatoimintojen alueita ja liikennettä. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaupan sijoittumista ohjaavat kaavamerkinnät ja -määräykset vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Muutokset kohdistuvat kaavan yleiseen suunnittelumääräykseen, jossa määritellään seudullisesti merkittävän kaupan alarajat sekä keskustatoimintojen alueiden ja keskustatoimintojen alakeskusten suunnittelumääräyksiin. Kaavamuutos ei koske keskustojen ulkopuolisia km-merkintöjä eikä liikenteen ja logistiikan merkintöjä.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava II:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maakuntasuunnittelija Timo Lakso, p. 050 4054 578
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi