1 Kuvaaminen ja äänittäminen oppitunneilla

Panula-opistossa käytetään kuvaamista ja äänittämistä osana opetusta: kotiharjoittelua varten voidaan tunnilla nauhoittaa osa läksykappaleesta tai käsien asentoa voidaan kuvata soittoasennon harjoittelun yhteydessä.

Näitä oppituntien yhteydessä tehtyjä tallenteita ei opiston toimesta julkaista tai jaeta eteenpäin. Myöskään oppilailla ei ole oikeutta jakaa eteenpäin opettajan soittoa tai muuta materiaalia ilman lupaa.

2 Kuvaaminen ja äänittäminen Panula-opiston tapahtumissa

Panula-opiston konsertit ja muut tapahtumat ovat yleensä yleisölle avoimia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja esiintyjien luvalla myös videoida ja äänittää. Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Striimaaminen tai vastaava kuvaaminen suoraan nettiin on kiellettyä.

Kaikenlaiseen julkaisemiseen tai jakamiseen on aina ja ehdottomasti pyydettävä lupa kaikilta esiintyjiltä! Esiintyjällä on aina oikeus taiteelliseen tuotokseensa liittyvissä päätöksissä, joten ethän tallenna tai julkaise edes oman lapsesi soittoa ilman lupaa.

Pyydämme yleisöä muistamaan, että esiintymistilanne vaatii soittajalta paljon keskittymistä ja kaikenlainen kuvaaminen ja tallentaminen on ehdottomasti tehtävä esiintyjää häiritsemättä, mielellään omalta istumapaikalta.

On myös huomaavaista pyytää valokuvaamiseenkin etukäteen lupa kaikilta esiintyjiltä, niin oppilailta kuin opettajilta - esiintyjä saattaa säikähtää kesken esityksen alkavaa kuvaamista.

3 Valokuvien ja tallenteiden käyttö Panula-opiston viestinnässä

Panula-opiston tapahtumissa otetaan opiston toimesta valokuvia ja niitä voidaan käyttää opiston viestinnässä. Valokuvien julkaisemiseen kysytään lupa oppilaspaikan vastaanottamisen yhteydessä sekä keväällä jatkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Oppilaan esitys voidaan Panula-opiston toimesta myös äänittää tai videoida.  Videointiin ja äänittämiseen sekä näiden tallenteiden julkaisemiseen kysytään lupa oppilaspaikan vastaanottamisen yhteydessä sekä keväällä jatkoilmoittautumisen yhteydessä.