Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Tonttikampanja / Kampanjatontit / Kaavamääräysten selitteet-kampanjatontit

AO

Tontille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.

AP

Tontille voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin.

Tehokkuusluku

Kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Kerrosala

Kerrosalaa käytetään rakennusoikeuden mittarina. Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sitä rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua rakennusalaa. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna sekä se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Kerrosluku

Rakennuksen kerros sijaitsee kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella. Kaikki kerroksissa olevat tilat luetaan kerrosalaan ja kaikki kerrokset rakennuksen kerroslukuun.