Kauhajoki
suupohja

Näytäksä vähä –

matalan kynnyksen digitaito-opetusta

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kansalaisopistojen yhteishanke Näytäksä vähä – digitaitoja kohdennetun koulutuksen ja vertaisohjauksen avulla tuo ilmaisen digitaitojen opetuksen kuntalaisten lähelle. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020, ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Syksyllä 2019 hankkeen ohjelmassa on älypuhelimen käytön opetusta 15 kylässä Suupohjan alueella sekä työelämän digitaitoihin keskittyviä kursseja työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville. Vuonna 2020 luvassa on lisäksi muun muassa digitutorien koulutusta.

Kyläillat syksyllä 2019