Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Liikkuva varhaiskasvatus -hanke

Liikkuva varhaiskasvatus -hanke

Liikkuva varhaiskasvatus -hanke on Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen hanke, joka on käynnistynyt syksyllä 2017. Hanke toimii yhteistyössä kaupungin liikunta-, nuoriso- ja opetustoimen, Kauhajoella toimivien lasten toimintaa järjestävien seurojen ja järjestöjen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Hanke on suunnattu 0-6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on saavuttaa lasten ja perheiden fyysinen aktiivisuus osaksi arkea ja luonnollistaa tapaa toimia sekä viettää vapaa-aikaa sekä innostaa perheitä omaehtoiseen liikuntaan.

Hankkeen myötä Kauhajoella on käynnistetty perheliikuntaillat. Perheliikuntaillat tarjoavat maksutonta ja liikunnallista toimintaa perheille.  Niin perheliikuntailtoihin kuin myös muihin hankkeen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta, eikä edellytä sitoutumista tai aiempaa kokemusta liikunnasta.

Toiminta suunnitellaan alle kouluikäisten lasten taidot huomioon ottaen, mutta myös isommat sisarukset ovat tervetulleita mukaan vanhempien, isovanhempien tai muiden aikuisten lisäksi. Perheliikunta tarjoaa mukavaa tekemistä koko perheelle ja luo hyvät lähtökohdat lapsen terveelle, kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen aikana on tarjottu varhaiskasvattajille useita koulutuksia, joiden tarkoituksena on varhaiskasvattajien liikuntakasvatusosaamisen vahvistaminen. Hankkeen aikana on hankittu välineistöä varhaiskasvatuksen eri yksiköihin tukemaan lasten liikuntakasvatusta.

Hankkeessa työskentelee liikuntakoordinaattori, joka ideoi ja organisoi hanketta yhteistyössä eri varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön kanssa. Liikuntakoordinaattori toimii myös yhdyshenkilönä seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimijoihin sekä organisoi koulutuksia ja kerhotoimintaa.