Polku: / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Liikenne / Ostoliikennehankinta

Ostoliikennehankinta - Vastaukset kysymyksiin

 

Alla esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin. (Emme ole ottaneet kantaan meille esitettyihin kommentteihin vaan vastaamme ainoastaan kysymyksiin..)

Kysymys 1: Kulkeeko tällä reitillä (reitti 8.1) aamuisin linja-auto, joka kerää yläkoululle ja ala-koululle tulevat oppilaat aamuisin, ja tämä ei ole sidoksissa osa-alue 8. päivä kohtaisessa reitti tarjouksessa.
Tällä hetkellä Hyypän alueella kulkee markkinaehtoinen reittiliikenne, joka aamulla lähtee Jokimäentien alusta ajamaan kohti Kauhajärveä ns. soratietä pitkin ja palaa Kauhajärveltä keskustaan ns. pikitietä pitkin kiertäen Heikkilänkylän kautta. Olemme tehneet tarjouspyynnön sillä oletuksella että tämä liikenne jatkuisi. Tällöin useimmat keskustaan tulevista oppilaista sekä Kauhajärvelle päin menevän reitin varrella olevat Hyypän koulun oppilaat nousevat tämän vuoron kyytiin. Eli kohdassa 8.1. on niiden oppilaiden kuljetus jotka eivät kykene käyttämään tätä reittiliikennettä.

Kysymys 2: Mitä lisätietoja voitte vielä antaa, että ulkopaikkakuntalainen voisi antaa tarjouksen, koska kilometrejä ei tarjouspyynnössä ollut, eikä aikatauluja; koulujen alkamis- tai päättymisaikoja?
Koulujen alkamis- ja loppumisajat näkyvät koulujen Liite 2 Hintalomakkeessa, niin että ilmoitetaan esim. saapumisaika Koulukeskukseen 8:40 (keskustassa koulu alkaa 8:45) tai lähtöaika Koulukeskuksesta 12:10 (koulu loppunut 12:00). Jokaisella reitillä on näkyvissä joko aika/aikoja jolloin täytyy olla tietyssä pisteessä tai reitin lähtöaika esim. Koulukeskuksen taskusta tai xx koululta.

Alla linkkejä koulujen päiväjärjestyksiin:
Yhteiskoulu
Koulukeskus
Aron koulu
Hyypän koulu
Kainaston koulu
Kolmenraitin koulu
Pukkilan koulu
Päntäneen koulu

Lisäksi on huomioitava että reitillä on useampi kuin yksi koulu kuten osa-alueen 1 liikenne kuljettaa avoimen liikenteen mukana Ikkeläjärven suuntaan sekä Yhteiskoulun, Koulukeskuksen että Kolmenraitin koulun oppilaat. Vastaavasti osa-alueen 2 liikenne kuljettaa avoimen liikenteen mukana Aron koulun oppilaita, Koulukeskuksen oppilaita ja Yhteiskoulun oppilaita. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan voi nousta ko. liikenteen kyytiin joko henkilökohtaisen ominaisuutensa takia tai tien vaarallisuusluokituksen takia, joten alueella on myös osa-alueen 9 mukaista liikennettä, joka noutaa oppilaita pienemmiltä teiltä tai jopa kotipihasta. Osa-alue 3 liikenne kuljettaa sekä Kainaston koulun että Yhteiskoulun sekä Koulukeskuksen liikennettä jne. Eli liikennöintiratkaisumme on voimakkaasti ketjutettu.
Lisäksi jossain määrin kuljetusratkaisuihin vaikuttavat lukio ja Kauhajoella toimivat toisen asteen oppilaitokset.
Huomioittehan että Aron, Kainaston, Kolmenraitin, Koulukeskuksen, Pukkilan ja Kainaston koululla toimii myös esiopetus eli kaikkien osa-alueiden liikenteessä liikkuvat myös esioppilaat. Hyypässä esiopetus on eri osoitteessa kuin koulu, mutta esiopetus kuuluu Hyypän koulun toimintaan. Filppulassa toimii Koulukeskuksen alainen esiopetusyksikkö ja syksystä 2018 lukien myös alakoulun alaluokkia.

Kysymys 3: Paljonko kilometrit vaihtelevat sopimuskauden aikana?
Kilometrit vaihtelevat käytön mukaan. Käyttöön vaikuttavat lukujärjestyksien toteutukset ja asiakkaiden valinnat. Yhteiskoulun lukujärjestys vaihtuu lukukausittain, lukion jaksoittain, myös alakouluilla voi olla muutoksia lukujärjestyksissä lukuvuoden aikana. Myös runkoreitin toteutus voi vaihdella, mutta vaihtelu on pienempää kuin joustavien reittien osalta. Runkoreittien kilometrimäärät on arvioitavissa sanallisista määrityksistä, jotka on esitetty Liite 2 Hintalomakkeessa. Runkoreitit on merkitty Liite 2 Hintalomakkeessa. Useimmat reitit ovat joustavia reittejä, jotka mukautuvat lukujärjestyksien ja muiden asiakkaiden antamien tilausten mukaan. Lisäksi osa reiteistä on kutsuohjattuja eli ajetaan vain silloin kun on tilauksia.
Julkaisemme ohessa linkit runkoreittien karttoihin. Huomioittehan kuitenkin että nämä kartat ovat suuntaa-antavia. Reitit pyritään suunnittelemaan puolivuosittain siten, että ajantasainen tieto asiakkaiden määrästä pystytään huomioimaan.

Ikkeläjärven runkoreitti saapuminen Koulukeskukseen 8.40
Ikkeläjärven runkoreitti lähtö Koulukeskuksesta 15:10
Aro-Harjan runkoreitti saapuminen Koulukeskukseen 8:40
Aro-Harjan runkoreitti lähtö Koulukeskuksesta 14:10
Lahoontie-Ohmerojärvi-Luomankylä-Kainaston koulu 8:25
Nummijärven runkoreitti saapuminen Koulukeskukseen 8:40
Uuro-Puskanperä-keskusta  runkoreitti saapuminen Koulukeskukseen 8:40
Hyypän runkoreitti lähtö Koulukeskuksesta 15:15
Möykky-Päntäne-Nirva-Kokko runkoreitti saapuminen Koulukeskukseen 8:40

Osa-alueen 8 kilometrimääräksi arvioisimme noin 50 000 kilometriä/lukuvuosi ja osa-alueen 9 kilometrimääräksi arvioisimme noin 80 000 kilometriä/lukuvuosi. Näistä määristä asiointiliikenteen osuus tullee olemaan noin 10 000 kilometriä/lukuvuosi. Yllä esitetyt kilometrimäärien arviot ei oikeuta laskuttamaan ko. kilometrimääriä eivätkä oikeuta lisäkorvaukseen jos kilometrimäärät ylittyvät. Kauhajoella ei ole ollut asiointiliikennettä edellisellä liikennöintikaudella, joten asiointiliikenteen käyttäjämääriä ja ajokilometrejä on myös vaikea arvioida.

Kysymys 4: Pitääkö mahdollinen alihankkija tietää tarjousvaiheessa vai voiko alihankkijan hyväksyttää tilaajalla myöhemmin?
Jos alihankkijaa on tarkoitus käyttää jo alusta lähtien niin se täytyy tässä vaiheessa ilmoittaa, ja esittää vaaditut asiakirjat myös ko. alihankkijan osalta. Myöhemmin alihankkijan käyttäminen on mahdollista vasta kun ko. alihankkijan käyttäminen on kaupungilla hyväksytetty. Alihankkijan käytöstä ilmoitetaan Liite 1 Tarjouslomakkeessa ja lisäksi alihankkijan käytöstä on ehtoja kohdassa Liite 8 Sopimusluonnos.

Kysymys 5: Esim osa-alue 6 vähimmäiskalusto 3 autoa ei ole realistinen, saako laskuttaa jokaisesta autosta kilometrit jota joutuu käyttämään?
Osa-alueella 6 lähtökohtana on kolmen auton käyttäminen. Mikäli ilmenee ettei toteutus onnistu reittisuunnittelun alettua, niin asiasta neuvotellaan valitun toteuttajan ja kaupungin välillä. (Koulukeskuksesta noudettava oppilasmäärä klo 13.10/ 14.10 on hyvin pieni.)

Kysymys 6: Päivähinnoitellut kohteet osa-alue 8 ja 9 kuuluvatko mahdolliset "susikuljetukset" tai muut ennalta arvaamattomat ajot päivähintaan vai saako niistä laskuttaa lisää?
Kaikki ajot kuuluvat hintaan päivien pituuden ja ajojärjestelyjen puitteissa. Toki voi tulla tilanteita jolloin olemassa oleva kuljetusratkaisu ei kykene taipumaan ennalta arvaamattomaan tilanteeseen.

Kysymys 7: Osa-alueet 8 ja 9 ei ole mainittu vähimmäisautomäärää millä kuljetukset pitää hoitaa, kalustolomakkeella kuitenkin on vain 3 autoa / osa-alue tämä automääräkö kuuluu päivähintaan ja lopuista saa laskuttaa lisää ? Vai täytyykö tarjoajan arvata monellako autolla liikenteen saa hoidettua?
Osa-alueessa 8 on ilmoitettu että enimmillään tarvitaan 39 yhtäaikaista asiakaspaikkaa ja kohteessa 9 on ilmoitettu että tarvitaan 52 yhtäaikaista asiakaspaikkaa. Jos yhtäaikaisten lähtijöiden määrä ylittää nämä määrät, niin ylimenevien osalta kuljetus on hoidettavissa esimerkiksi odottamalla että joku autoista vapautuu ensimmäisestä lähdöstä toimittaakseen seuraavan ryhmän.
Osa-alueen 8 liikennettä ei kuitenkaan voi hoitaa yhdellä 40 -paikkaisella linja-autolla, vaan tarvitaan vähintään kaksi ajoneuvoa, joiden yhteenlaskettu paikkamäärä on vähintään 39. Eikä osa-alueen 9 liikennettä voi hoitaa yhdellä 52 -paikkaisella linja-autolla, vaan tarvitaan vähintään kolme ajoneuvoa.
Tarjoajille jää päätettäväksi että millaisella kalustolla he tarjoavat ratkaisua. Vaatimuksena on että tarjottavan kaluston tulee yhteenlaskettuna täyttää vaadittu paikkamäärä.
Kalustolomakkeen yläosassa on teksti että rivejä voi tarvittaessa lisätä. Mikäli ette onnistu lisäämään rivejä, tarvittaessa voi täyttää toisenkin kalustolomakkeen ko. osa-alueen kohdalta.

Kysymys 8: Entäpä tilanne kun kaupungin edustaja osallistuu päivähintaisen osa-alueen reittisuunnitteluun ja vaatii esim 5 autoa kohteeseen ja liikennöitsijä pystyisi omalla reittisuunnitelmalla hoitamaan kohteen 3 autolla?
Viittaan edellisen kysymyksen vastaukseen. Reittisuunnittelussa tehdään yhteistyötä ja pyritään kaikkia tyydyttävään tulokseen. Erityisesti osa-alueella 9 raja-arvoja asettaa teiden vaarallisuusluokitukset. Vaarallisuusluokituksia on myös muilla osa-alueilla. Myös lasten henkilökohtaiset ominaisuudet voivat asettaa raja-arvoja.

Kysymys 9: Miksi osa-alueen 9 vertailuhinnassa on puskanperä-karijoki painoarvo 25% kun sen osuus osa-alueen liikennemäärästä on lähinnä nimellinen?
Osa-alueella 9 Hinta per päivä sisältää kaiken liikenteen (myös Puskanperä-Karijoki-Kauhajoki osuuden). Koska Puskanperä – Karijoki - Kauhajoki osuus saattaa jäädä toteuttamatta ko. liikenteen hinta haluttiin tarjouksessa näkyviin. Ko. hintaa todennäköisesti käytetään myös kustannusjaossa Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan välillä, joten hinnan tulee olla totuudenmukainen. Puskanperä – Karijoki – Kauhajoki –osuus sisältää jonkin verran kilometrejä ja aikaakin se vie.

Kysymys 10: Kauhajoen Kaupunki pyytää tarjouspyynnössään kilometriperusteista hintaa. Liitteenä 2 olevassa hintalomakkeessa on kuvattu reitit siten, ettei reitin pituutta voi riittävällä tarkkuudella arvioida. Tästä syystä pyydämme tarkennusta siihen, mikä on kunkin reitin tarjouksen antohetkellä arvioitavissa oleva pituus, ja mikä on sen vaihteluväli sopimusaikana?
Viittaan aiempien kysymyksien vastauksiin esim. kysymykset 2 ja 3. Useimmat reitit ovat ns. joustavia reittejä, joten kilometrit saattavat vaihdella päivittäin, puolivuosittain ja vuosittain. Vain runkoreiteissä reitti on pysyvämpi. Reitin laskutettavaa pituutta määritettäessä tulee huomioida se että reitti alkaa kun ensimmäinen asiakas astuu autoon ja reitti päättyy kun viimeinen asiakas poistuu autosta. Tämä siis vaihtelee eri päivinä ja eri kellonaikoina.
Reitin määrittelyyn on käytetty alueella yleisesti käytössä olevia nimiä, joten nimet löytyvät esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kansalaisen karttapaikan -karttapalvelusta. Joten alue jolla liikenne tulee hoidettavaksi on tarjouspyynnön Liite 2 Hintalomakkeesta pääteltävissä. Painotamme että Liite 4 Hankinnan kohteen kuvaus sivulla 2 kerrotaan että reitin toteuttamisesta vastaavilla henkilöillä tulee olla riittävä paikallistuntemus reitin osalta, joten jo tarjousvaiheessa on tarjoajan syytä hankkia tarvittavaa paikallistuntemusta.
Liite 2 Hintalomakkeeseen on kuitenkin lipsahtanut kirjoitusvirhe Nirva-Kokontie tulee olla muodossa Nirvan-Kokontie
Koivukylä –termiä ei löydy maanmittauslaitoksen karttapalvelusta. Koivukylä on Sarantien varressa lähellä Karvian rajaa (Säkkijärven itäpuolella).
Emme kykene kertomaan reittien kilometrimäärien vaihteluväliä, koska esim. joustava reitti saatetaan ajaa vain osittain eri ajankohtina lukujärjestysten vaihtelun vuoksi, myös eri vuosina eri ajankohdat vaihtelevat. Alueiden kuljetusoikeudellisten oppilaiden määrä eri vuosiluokilla vaihtelee vuosittain.

Kysymys 11: Edelliseen kysymykseen viitaten myös kattava aikataulutus puuttui, eli mikä on jokaisen reitin kesto?
Toisinaan reitin kesto voi olla 15 minuuttia tai tunti, mutta periaatteessa osa-alueet on toteutettu niin että jos osa-alueella on pyydetty vain yksi ajoneuvo, niin se ehtii ko. osa-alueen seuraavaan ajoon. Mikäli osa-alueella on useampia ajoneuvoja, vähintään joku ajoneuvon ehtiä edellisestä ajosta seuraavaan ajoon sen lähtöaikaan mennessä. Reiteille voidaan ilmoittaa kesto vasta kun lukukautta varten on tehty reittisuunnittelu. Joillakin reiteillä toteutus voi vaihdella lukukautta nopeammassa syklissä. Mm. oppilaiden ap/ip-hoidon käyttö eri päivinä vaikuttaa reititykseen.


Kysymys 12: Nykyisten sopimusten hinnat osa-alueilta 1 - 17 tai tieto mistä ne saa?
Vuonna 2012 kilpailutettu ja nyt loppumassa oleva sopimuskausi (3+1+1 vuotta), ei ole ollut toteutukseltaan samanlainen kuin nyt kilpailutuksessa oleva. Aiempi kilpailutus on mm. jakautunut avoimeen liikenteeseen ja tilausliikenteeseen, myös koulujen osalta alueiden kuljetusratkaisujen toteutukset poikkeavat toisistaan. Joitakin yksiköitä on muuttanut, siirtynyt tai kokonaan lakannut.
(Kaikista Kauhajoen kaupungin aiemmista päätöksistä voi jättää tietopalvelupyyntöjä kaupungin hallinto-osastolle.)