Polku: / Palvelut / Matkailu ja tapahtumat / Käyntikohteet / Hyypänjokilaakso / Oppimateriaalia kulttuuriympäristöstä

 

Oma arvokas ympäristö oppimisen aiheena

Kauhajoen kaupunki on panostanut kulttuurikasvatukseen laatimalla kulttuuriympäristö-kasvatukseen oppimateriaalia, joka julkaistiin 10.5.2017. Kaksivuotinen hanke sai ympäristö-ministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista valtionavustusta, joka on suunnattu ympäristö-kasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin. Hyypänjokilaakson neuvottelukunta on tukenut materiaalin laadintaa. Materiaali käännetään myös ruotsiksi. Oppimateriaali on kaikille avoin, joten sitä voidaan hyödyntää myös mm. matkailun tarpeisiin.

Materiaali sisältää peda.netissä julkaistuja tekstiaineistoja, tehtäviä ja digipelejä, sekä retki-paketteja Hyypänjokilaakson kulttuurimaisemassa. Monipuolisen aineiston avulla kulttuuri-ympäristö voidaan huomioida opetuksessa koko peruskoulun ajan eri oppiaineissa. Digipelit toteutettiin yhteistyössä Suupohjan ammatti-instituutin pelialan datanomiopiskelijoiden kanssa.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kulttuuri- ja kulttuuriympäristö -käsitteisiin, syventää oppilaiden tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista. Kulttuuriympäristökasvatuksen oppimateriaali sisältää tietoa siitä, miten luonnon-olosuhteet, asutus ja elinkeinot ovat kytköksissä toisiinsa. Tehtävät ohjaavat tiedostamaan, mikä meille on nykyisessä asuinympäristössämme tärkeää ja arvokastaja sen lisäksi ymmärtämään, että kulttuurimaisema muuttuu koko ajan elinkeinojen, asumisen ja yhteiskunnan muuttuessa.

Materiaalipaketin erityiskohteeksi on valittu Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema sen sisältämien erityisten arvojen vuoksi. Hyypänjokilaakso on noteerattu valioneuvoston päätöksellä valta-kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Hyypän maisemaa on hoidettu aktiivisesti ja se on saanut useita tunnustuksia.

Linkki peda.netissä olevaan Hyypänjokilaaksoa ja kulttuuriympäristö-teemaa laajemminkin käsittelevään oppimateriaaliin.