Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) julkaistiin lokakuussa 2016, ja näiden perusteella jokainen kunta laati kevään 2017 aikana varhaiskasvatusta ohjaavan paikallisen vasun. Kauhajoella vasu laadittiin yhteistyössä henkilöstön, lasten ja huoltajien sekä yhteistyötahojen kanssa.
Kiitos kaikille vasutyöhön ja Vaikuta vasuun –kyselyyn osallistuneille!

Uusi vasu on lakisääteinen ja sitova, kuten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat, joten sitä noudatetaan kaupungin toteuttamassa sekä kaupungin ohjaamassa ja valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Sivistyslautakunta on hyväksynyt vasun kokouksessaan 24.8.2017 § 76.

Kauhajoen varhaiskasvatussuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet löytyvät nettiosoitteesta:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus

Opetushallituksen ja Suomen vanhempainliiton yhteistyössä laadittu Vasu –esite huoltajille.