Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus määräsi 19.12.2018 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelma on lakisääteinen ja sitova, kuten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat, joten sitä noudatetaan kaupungin toteuttamassa sekä kaupungin ohjaamassa ja valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt vasun kokouksessaan 21.8.2019 § 35.

Kauhajoen varhaiskasvatussuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet löytyvät nettiosoitteesta:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus

Opetushallituksen ja Suomen vanhempainliiton yhteistyössä laadittu Vasu –esite huoltajille.