Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Aamu- ja iltapäivätoiminta / Lukuvuosi 2016 - 2017

Kauhajoen kaupunki
Opetus ja koulutus
lv. 2016 - 2017


Tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta!

Toimintapaikkaa haetaan sähköisesti ajalla 8. - 17.2.2016,
Kauhajoen varhaiskasvatuksen sivuilta www.kauhajoki.fi/varhaiskasvatus

Toimintapaikka haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille ja pienille koululaisille, lähinnä 1-2-luokan oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty hakuajan puitteissa jätettyjen hakemusten perusteella niiden koulujen oppilaille, joissa toimintaan on hakeutunut vähintään seitsemän jokapäiväistä käyttäjää. Kouluissa, joissa toimii esiopetus, järjestetään kysynnän mukaan sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Niiden koulujen yhteydessä, joissa ei järjestetä esiopetusta, tarjotaan koululaisille ryhmän täyttyessä iltapäivätoimintaa.

Osapäivähoitoa järjestetään Koulukeskuksen alaisessa Filppulan esiopetusyksikössä. Vuoropäivähoitoa ja vuorohoidon esiopetusta annetaan puolestaan päiväkoti Pikku-Äijässä. Näitä palveluja voi hakea esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille turvallinen ja tuttu paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan. Osalle se on myös paikka, jossa odotetaan koulupäivän alkamista. Toiminta on leikkiä ja ulkoilua, osittain myös ohjattua toimintaa lasten jaksamisen mukaan. Iltapäivään varataan mahdollisuus läksyjen tekoon, mutta vastuu niiden tekemisestä kuuluu vanhemmille.

   
Toiminta-ajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä, ei kuitenkaan lauantaisin. Kouluvuoden lomien aikana ja kesäkuulla ei enää järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikoissa, joissa on sekä esioppilaita ja koululaisia, aamutoiminta alkaa pääsääntöisesti klo 07.00 ja päättyy pääsääntöisesti klo 17.00.
Iltapäivätoimintapaikoissa, joissa on ainoastaan koululaisia, toimintaa tarjotaan koulun jälkeen klo 16.15 saakka.

Aamupala ja välipala

Aamutoiminnassa oleville lapsille tarjotaan aamupala kello 07.30 - 8.15 välillä ja iltapäivällä toimintaan osallistuvat saavat välipalan. Välipalana on esimerkiksi kiisseliä, puuroa yms. yhteiskoulun ruokahuollon suunnitteleman välipalalistan mukaisesti.

Vakuutus

Toimintaan osallistuvat lapset on vakuutettu tapaturmien varalta.

Kuljetukset

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan, vaan vanhemmat vastaavat matkasta toimipaikan ja kodin välillä.
Poikkeuksena tästä ovat ne koulukuljetuksen piiriin muutoinkin kuuluvat lapset, jotka toimintaan tullessaan tai sieltä kotiin lähtiessään voivat käyttää olemassa olevia kuljetusvuoroja, jos niissä on tilaa ja lapsen omalla koululla ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toimintaan hakeminen

Hakuajan puitteissa hakeneisiin sovelletaan
Sivistyslautakunnan 13.01.2016 § 3 päätöstä sekä
sivistyslautakunnassa 17.6.2015 131 § hyväksymää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä siinä määriteltyjä valintakriteerejä.

 

Tulevalle lukuvuodelle 2016 – 2017 haettavat aamu- ja iltapäivätoimintapaikat ovat seuraavat:

Aron lähikoulualue, apip-toiminta
Aron koulu
Eduskunnankatu 5, 61800 Kauhajoki
Puh. 043 820 0175

Hyypän  lähikoulualue, apip-toiminta
Ent. Jokimäen koulu
Jokimäentie 951, 61940 Hyyppä
puh. 040 723 3310

Kainaston lähikoulualue, apip-toiminta
Kainaston koulu
Kainaston keskustie 28, 61820 Kainasto
Puh. 040 484 8184

Kolmenraitin lähikoulualue, apip-toiminta
Kolmenraitin koulu
Lustilantie 326, 61850 Kauhajoki as
Puh. 040 766 9067

Päntäneen  lähikoulualue, apip-toiminta
Päntäneen koulu
Keturinkyläntie 15, 61980 Päntäne
Puh. 043 820 0178

Keskustan lähikoulualue, apip-toiminta (Ketut ja Mukulat)
Koulukeskus
Aninkuja 3 - 5, 61800 Kauhajoki
Puh. 043 820 0439

Männikön apip-toiminta
Eduskunnankatu 5, 61800 Kauhajoki (parakki)
Puh. 040 723 0860

Pukkilan lähikoulualue, apip-toiminta
Pukkilan koulu
Hyypäntie 78, 61800 Kauhajoki
Puh. 043 820 0177

 

Kouluvuoden lomien aikana kesäkuulla ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa.


Toimintamaksut

Jokaiselta toimintakuukaudelta (kalenterikuukausi), jona lapsi on toiminnassa kirjoilla, peritään kiinteä toimintamaksu sen mukaan miten huoltajat ovat toimintaa varanneet.

Alla sivistyslautakunnan 10.12.2015 § 127 vahvistamat toimintamaksut lv. 2016 – 2017:

Varaus 0-10 päivää kuukaudessa:
Aamutoiminta 40 €/kk
Iltapäivätoiminta 60 €/kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 100 €/kk

TAI

Varaus yli 10 päivää kuukaudessa:
Aamutoiminta 70 €/kk
Iltapäivätoiminta 90 €/kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 160 €/kk

Toimintamaksu laskutetaan kuukausittain. Jos toiminnan tarve loppuu, toimintapaikka tulee irtisanoa kirjallisesti ja se astuu voimaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Lisätietoja

Eliisa Kuusniemi  
oppilasasiainsihteeri  
p. 040 703 6672  
   
Raija Penttilä  
laskutus, toimintapaikan irtisanomiset  
p. 040 674 7870  

Asianomaisen koulun rehtori/johtaja
toiminta-ajan muutokset
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

 

Lomakkeet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alennus- /vapautushakemus
Ilmoitus aamu- ja iltapäivätoiminnan päättymisestä

 

Päivitetty 30.8.2016