Kauhajoki
suupohja

Käsityötaiteen perusopinnot

Käsityön opintojen tarkoituksena on hankkia käsityön perustaidot. Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja. Opinnoissa tutustutaan käsityöhön, teknologiaan ja muotoiluun sekä tarkastellaan käsityötä yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja monitieteisenä ilmiönä.

Opintojen rakenne:

Varhaisiän opinnot, 5-6 vuotiaat, opetusta 60 min. viikossa, 35 oppituntia vuodessa

kuvataide+käsityö

 

Yhteiset opinnot I-II, 7-9 vuotiaat, opetusta 90 min. viikossa, 52 oppituntia vuodessa

Käsityötekniikat ja materiaalit tutuiksi

 

Yhteiset opinnot III, 9-10 vuotiaat, opetusta 90 min. viikossa, 52 oppituntia vuodessa

Käsityöperinne ja paikallisuus

 

Yhteiset opinnot IV, 10-11 vuotiaat,  opetusta 120 min. viikossa, 74,66 oppituntia vuodessa

Muotoilu ja käsityöt visuaalisen kulttuurin osana

 

Yhteiset opinnot V, 11-12 vuotiaat, opetusta 120 min. viikossa, 74,66 oppituntia vuodessa

Kokeileva käsityötaito ja osaaminen

 

yhteensä 305 oppituntia

 

Teemaopinnot, 12-19 vuotiaat, opetusta 120 min. viikossa, 50 oppituntia lukukaudessa

Vuosi 1. kaksi vapaavalintaista opintokokonaisuutta

Vuosi 2. kaksi vapaavalintaista opintokokonaisuutta

yhteensä 200 oppituntia