Tilinpäätös 2016

Tilintarkastajan loppuraportti tilintarkastuksesta vuodelta 2016

Kaupunginjohtajan katsaus 2016

Vuoden 2016 aikana Kauhajoen kaupungin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana soten / aluehallinnon valmisteluryhmissä. Maakunnallinen työ jatkuu 2017 ja tullee edelleen tiivistymään siten, että vuoden 2019 alusta Suomessa toimii 18 laaja-alaista maakuntahallintoa. Myös sosiaali-ja terveyssektorin yksityistämissuunnitelman selvittämistä on jatkettu.

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Päättyvä valtuustokausi on poikkeuksellinen, kun sen kestoa jatkettiin lailla viidellä kuukaudella eli kausi päättyy 31.05.2017. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa. Valtuusto päätti talousarvio-ja tilinpäätösasioiden lisäksi mm lukuisista valtuustoaloitteista, investoinneista, ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, Suupohjan seutustrategiasta, teollisuusyhtiön osakkeiden merkinnästä, Kauhajoen kaupungin laajasta hyvinvointikertomuksesta ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän uudesta perussopimuksesta. Kaupunginhallitus kokoontui 37 kertaa ja käsiteltäviä pykäliä oli 301 kappaletta.

Tapahtumia ja vierailuja

Kaupunki oli monessa mukana, mutta laajemmin se vastasi Ruokamessuista ja Kriuhnaasut -tapahtumasta. Play City-lasten kaupunki, kaupunkileiri lapsille ja nuorille on oli myös vuoden ohjelmassa. Runsaasti vierailijoita saimme sotilasvalaan ja vakuutukseen, jonka järjestimme yhdessä Porin prikaatin kanssa elokuussa 2016. Ruokamessujen avauksen suoritti maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Eduskunnan puhemies Maria Lohela vieraili Kauhajoella marraskuun lopulla tutustuen mm. eduskuntamuseoon.

Seutuyhteistyö

Suupohjan kuntien valtuustot hyväksyivät vuonna 2016 Suupohjan seutustrategian. Sen yhtenä tavoitteena on seudullisen yhteistyön tiivistäminen. Seudulliseen johtoryhmään ovat kuuluneet kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kuntajohtajat Isojoelta, Karijoelta, Kauhajoelta ja Teuvalta. Myös suurimpien kuntayhtymien johtajat eli Suupohjan koulutus-, elinkeinotoimen-ja peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymien johtajat ovat kuuluneet tähän johtoryhmään. Tavoitteena on selkeä, yhtenäinen seudun kehittäminen ja edunvalvonta. Edellä mainitut kuntajohtajat ja yhtymien johtajat ovat muodostaneet Suupohjan kuntajohtajien laajennetun työryhmän, joka kokoontui vuonna 2016 yksitoista kertaa.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Vuonna 2015 aloitettiin suurimpana yksittäisenä investointina Aron koulu rakentaminen ja se saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2016 aikana. Neuvottelut Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa ns. Sööpärin kampusalueen hallinnoimisesta ja omistamisesta eivät johtaneet tulokseen. Kaupungintalon kellarinlattia-ja ilmastointikorjaukset valmistuivat pääosin, kuten myös Pukkilan koulun laajennus. Kaupungin katuvalaistuksen uusimisesta ja rahoituksesta tehtiin päätös ja hammashoitolan tilojen suunnittelu alkoi.

Parhaat kiitokset vuoden 2016 toiminnasta kaupungin luottamushenkilöille, työntekijöille ja viranhaltijoille.

Keijo Kuja-Lipasti
kaupunginjohtaja