Polku: / Hallinto / Talous ja verotus / Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Kaupunginjohtajan katsaus 2018

Kauhajoen kaupungin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2018 oli 37 988 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös kuitenkin kääntyi reilusti alijäämäiseksi kaupungin omassa toiminnassa saavutetusta toimintakatteen lähes 700 000 euron alituksesta huolimatta. Lopullinen alijäämä tilinpäätöksessä 2018 oli 2 532 886,94 euroa. Täten taseen alijäämä kasvaa 10,7 milj.eurosta 13,2 milj. euroon tarkoittaen, että taseen alijäämä per asukas alittaa niukin naukin 1 000 euron.

Alijäämäistä tilinpäätöstä selittää pääosin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion ylitys, joka Kauhajoen kaupungin osalta oli yhteensä lähes 3,2 milj. euroa. LLKY:n sisällä ylityksiä tuli erityisesti sosiaalipalveluissa, lähes 1,4 milj. euroa. Myös hoidon ja hoivan palvelut ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 300 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon osalta ylitys oli reilut 2,1 milj. euroa.  Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna LLKY:n maksuosuus kasvoi 5 % (erikoissairaanhoito 9,5 %). Kaupungin omassa toiminnassa erityisesti sivistyksen toimialalla saavutettiin merkittäviä säästöjä. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Kauhajoen kaupungin osalta oli ennalta odotettua negatiivisempi, verotuloja kertyi edellisvuotta 1,34 milj. euroa vähemmän ja valtionosuuksia n. 160 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Viime vuoden vuosikate oli 1,9 milj. euroa, ollen 3,6 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin.  Kaupungin lainakanta kehittyi vuoden 2018 aikana positiivisempaan suuntaan, lyhytaikaisia lainoja vuoden vaihteessa oli 1 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän ja pitkäaikaisten lainojen määrä 1,8 milj. euroa vähemmän.  Asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 4 702 euroa (4 825 euroa vuonna 2017).

Nettoinvestoinnit vuonna 2018 olivat 2,93 milj. euroa. Suurimpana rakennusprojektina on keväällä aloitettu vanhan liikuntahallin peruskorjaus, jonka on määrä valmistua kesällä 2019. Lisäksi investoinneissa näkyy merkittävinä viemäriverkostoon tehdyt parannukset.

Vuoden 2018 tilinpäätös antaa vahvan signaalin siitä, että kaupungin hartiat sotemenojen osalta alkavat taipua. Uudenlaista palveluprosessien, -verkon ja -rakenteen tarkastelua tarvitaan. Erityisesti paine tarkastelulle kasvaa nyt kun kuluvan maaliskuun alussa valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on päätetty lopettaa. Kun kaupungin omassa toiminnassa saatavat säästöt ovat kohtalaisen pieniä kääntyvät katseet sosiaali- ja terveysmenojen osalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suuntaan. Kaupungin oman toiminnan osalta on edelleen kyettävä tarkastelemaan organisaatiota ja palveluverkkoa etenkin kun kaupungin väkiluku jatkaa laskuaan. Vuoden vaihteessa Kauhajoen kaupungin väkiluku oli 13 374, eli 236 asukasta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuussa tehty valtuuston päätös myydä puolet eli 451 320 kappaletta kaupungin omistamista Fortumin osakkeista korjaa kaupungin taseen alijäämää kuluvan vuoden tilinpäätöksessä n. 8,5 milj. eurolla, mutta se ei ratkaise käyttötalouden epätasapainoa. Alijäämien kattaminen ja käyttötalouden tasapainoon saattaminen jatkuvat edelleen.

Vuoden 2018 aikana uusittiin Kauhajoen kaupungin strategia. Prosessi aloitettiin alkuvuodesta ja valtuusto hyväksyi strategian 28.11.2018. Strategiaprosessiin osallistettiin laajalti kuntalaisia kyläkierroksilla, ja erilaisten viiteryhmien kuten nuorisovaltuuston kautta. Myös henkilökunta pääsi esimiestensä johdolla mukaan vaikuttamaan. Uuden strategian lähtökohtana oli selkeys ja yksinkertainen rakenne. Visionamme on vuoteen 2025 mennessä olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla Koolla. Tähtäämme tavoitteeseen neljällä konstilla, jotka ovat kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti. Tärkeimpänä keinoina ovat siis terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, markkinointi ja viestintä, innovointi ja kehittäminen sekä talouden vakauttaminen. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme eli positiivisuus, yhteistyö ja yrittäjyys. Strategia elää toimintaympäristön muuttuessa ja sitä päivitetään vuosittain.

Vuoden 2018 aikana suunniteltiin myös kaupungin uutta organisaatiota, sillä oli selvää, että useampia johtotason eläköitymisiä on toteutumassa lähitulevaisuudessa. Syyskaudella luotiin uusi organisaatio, joka toteutui hallinnon ja sivistystoimen osalta vuoden 2019 alusta. Muutosten taustalla olivat talouspaineet, mutta niiden lisäksi myös ajatus kuntien muuttuvasta roolista sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Vuoden 2021 alusta toteutuvaksi suunniteltu uudistus olisi tuonut kuntien tehtäväkenttään uudenlaisia painotuksia erityisesti terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kaupungin sivistyspalveluiden organisaatiomuutos ei kuitenkaan ollut väärin suunnattu, vaikka valtakunnan tason uudistus kaatuikin. Sivistysosaston jakaminen kasvatus- ja opetuspalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin, nostaa erityisesti hyvinvointipalveluiden profiilia kaupungin elinvoimaisuuden edistämisessä.

Elinvoiman, elinkeinopalveluiden ja aluekehittämisen näkökulmasta on myös loppuvuodesta 2018 käynnistetty Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän uudelleenorganisoitumiseen tähtäävä prosessi. Kauhajoen kaupungin työttömyysprosentti on vuoden 2018 aikana ennätyksellisen alhainen, ollen syyskuussa 2018 vain 7,0 %. Yrityskenttä onkin raportoinut pulaa osaavasta työvoimasta. Alueen toisen asteen koulutuksen kehittäminen yhdessä muun aluekehittämisen ja kaupungin mainekuvan parantamiseen tähtäävien toimien kanssa ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotta työvoimatarpeeseen voidaan jatkossa vastata.

Vuosi 2018 oli Kauhajoen kaupungin juhlavuosi, kun kaupunki täytti 150 -vuotta. Juhlavuosi koostui useista tapahtumista, kyläkiertueesta Kauhajoen kansalaisopiston juhlavuoden luentosarjaan. Yhteensä juhlavuoden tapahtumat tavoittivat tuhansia kauhajokisia. Marraskuussa juhlavuosi huipentui juhlaseminaariin ja -valtuuston kokoukseen Koulukeskuksen salissa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia juhlavuoden toteuttamiseen osallistuneita tahoja, yhdessä teimme huikean juhlavuoden ja yhdessä rakennamme kaupungin tulevaisuutta jatkossakin!

Kauhajoella 26.3.2019

Linda Leinonen
kaupunginjohtaja